Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức - hoạt động của Đoàn thanh niên

Phiên bản để inPhiên bản PDF

1. Cơ cấu tổ chức:

Đoàn Khoa Luật trực thuộc Đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội, cơ cấu gồm: BCH Đoàn Khoa, Ủy ban Kiểm tra Đoàn, bên dưới là chi đoàn cán bộ và các chi đoàn sinh viên.

BCH Đoàn Khoa Luật được bầu qua mỗi kỳ Đại hội, gồm: Ban Thường vụ và các ủy viên.

Đoàn Khoa có 2 CLB trực thuộc là: CLB Luật Gia Trẻ và CLB Tiếng Anh.

2. Các hoạt động chính:

Căn cứ chỉ đạo, kế hoạch hoạt động của Đoàn cấp trên, mỗi một năm học, BCH Đoàn Khoa Luật lại xây dựng một kế hoạch hoạt động riêng, tập trung vào các mảng hoạt động chính sau:

  • Hoạt động chính trị, tư tưởng:

Xác định đây là hoạt động rất quan trọng trong việc bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức của đoàn viên, Đoàn Khoa luôn chú ý tạo điều kiện cho đoàn viên trong Khoa có điều kiện rèn luyện phẩm chất đạo đức, giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính trị thông qua “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên”; phát động tổ chức “Tháng Thanh niên”; đợt sinh hoạt chính trị học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh … tìm tòi và phát triển những đoàn viên ưu tú, điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

  • Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao:

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đối với việc rèn luyện kỹ năng, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên, sinh viên trong Khoa, Đoàn Khoa Luật thường xuyên tổ chức các hoạt động hấp dẫn thu hút sinh viên như: Hội trại sinh viên; các cuộc thi, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ “Chào sinh viên khóa mới”… Giải bóng đá “Thầy và trò Khoa Luật” từ lâu đã trở thành một sân chơi thú vị và bổ ích cho cán bộ giảng viên, cựu sinh viên và đoàn viên trong Khoa và qua đó còn làm tăng thêm tình cảm của thầy trò ngoài giảng đường, tăng cường sự gắn bó và hiểu biết giữa các thế hệ sinh viên.

  • Hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng:

Đoàn Khoa cũng rất quan tâm tổ chức các hoạt động xã hội, tình nguyện mang nhiều ý nghĩa với đoàn viên thanh niên và cộng đồng đã thu hút được đoàn viên trong Khoa tích cực tham gia như: chương trình từ thiện “Nhịp tim Nóng”, tham gia hiến máu trong chương trình “Ngày chủ nhật Đỏ”.., tham gia Chiến dịch Mùa hè sinh viên tình nguyện (Thái Nguyên; Đông Anh, Thạch Thất – Hà Nội; Quỳnh Nhai, Phù Yên, Mộc Châu – Sơn La…); vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn…

  • Các hoạt động khác:

Ngoài các hoạt động nêu trên, Đoàn Khoa luôn linh hoạt, chủ động tổ chức nhiều hoạt động có tác dụng tích cực cho việc học tập và rèn luyện kỹ năng của đoàn viên sinh viên như: các buổi tập huấn kỹ năng cho sinh viên, tập huấn cán bộ Đoàn – Hội, tọa đàm, hội thảo về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học…tổ chức các hoạt động giao lưu trong và ngoài ĐHQGHN. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa luôn tích cực tham gia hỗ trợ Khoa trong việc tổ chức các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm, các chương trình hội thảo, tư vấn tuyển sinh, triển lãm giáo dục…

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera