Nhảy đến nội dung

Thông báo đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011 - 2012 cho sinh viên Khóa QH - 2010 - L (K55) và QH - 2011 - L (K56)

Phiên bản để inPhiên bản PDF

THÔNG BÁO

Cho sinh viên Khóa QH – 2010 – L (K55) và QH – 2011 – L (K56)
V/v: Đăng ký môn học, của học kỳ II năm học 2011 - 2012

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2011 – 2012, Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học thông báo lịch đăng ký các môn học của học kỳ II như sau:

Thời gian:            Từ ngày 30/11/2011 đến ngày 15/12/2011

Địa chỉ đăng ký:            Website: http://daotao.vnu.edu.vn

Lưu ý:

Trước khi đăng ký môn học. yêu cầu sinh viên theo dõi kỹ lịch học, thời khóa biểu học tập, thời gian học của Khoa Luật và đọc kỹ hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến, qua các kênh thông tin sau:

- Website: http://law.vnu.edu.vn

- Email của lớp;

- Bảng tin của Khoa;

- Cán bộ lớp;

- Yêu cầu sinh viên đăng ký lớp môn học đúng thời gian quy định.

Trân trọng thông báo!

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera