Nhảy đến nội dung

Thông báo đăng ký môn học kỳ I năm học 2012 - 2013 cho sinh viên chính quy khóa QH-2010-L (K55) và khóa QH-2011-L (K56)

Phiên bản để inPhiên bản PDF

THÔNG BÁO
 Cho sinh viên Khóa QH – 2010 – L (K55) và khóa QH – 2011 – L (K56);
V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2012 - 2013
________________________

          Triển khai kế hoạch học tập kỳ I năm học 2012 – 2013 Phòng Quản lý Đào tạo và khoa học thông báo lịch đăng ký các môn học kỳ I như sau:

Thời gian:                     Từ ngày 22/08 đến hết ngày 31/08/2012
Địa chỉ đăng ký:           Website: http://daotao.vnu.edu.vn

Lưu ý:

Trước khi đăng ký môn học, yêu cầu sinh viên xem kỹ nội dung sau:

  1. Danh sách các môn học kỳ I năm 2012 – 2013 của khóa (lớp) mình;
  2. Lịch học, thời khóa biểu học kỳ I năm học 2012 – 2013;
  3. Xem hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến, các thông báo và lịch học của Khoa Luật qua các kênh thông tin sau:

- Website: http://law.vnu.edu.vn
- Email của lớp;
- Bảng tin của Khoa;
- Cán bộ lớp;

          - Yêu cầu sinh viên đăng ký lớp môn học đúng thời gian quy định, sau thời gian cho phép đăng ký trên, Phòng Quản lý Đào tạo không tiếp nhận và giải quyết việc đăng ký môn học cho sinh viên.

Trân trọng thông báo!

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera