Nhảy đến nội dung

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2012 - 2013

Phiên bản để inPhiên bản PDF

THÔNG BÁO
V/v: thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2012 - 2013
(kèm theo Danh sách sinh viên mua BHYT năm học 2012 - 2013)

          Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên;

          Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

          Căn cứ công văn số 75/BHXH ngày 01/8/2012 của BHXH quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội về việc thu BHYT HS-SV năm 2012;

          Khoa Luật - ĐHQGHN thông báo đến Ban cán sự các lớp kế hoạch triển khai thu nộp BHYT sinh viên năm học 2012 – 2013 như sau:

  1. Mức phí thu BHYT là 264.600 đồng/sv/năm. (1.050.000 đ x 3% x 12 tháng x 70%). Làm tròn : 265.000 đồng/SV/năm
  2. Thời gian thu nộp: từ ngày 05/9/2012 đến ngày 20/9/2012;
  3. Địa điểm thu nộp : Phòng Tài vụ - tầng 3 - P307 – nhà E1.
  4. Hình thức thu nộp: Ban cán sự các lớp thu BHYT theo danh sách gửi kèm thông báo này và nộp về Bộ phận Tài vụ trong thời gian nêu trên.

          Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi sinh viên. Sinh viên có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc. Sinh viên đã có thẻ BHYT diện chính sách: hộ nghèo, con lực lượng vũ trang ... không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có thể tham gia BHYT tự nguyện. Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này. Quá thời hạn nêu trên sinh viên nào không thực hiện phải tự chịu trách nhiệm.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 04 37547085; hoặc 0912269385 gặp đ/c Trần Văn Cường hoặc email: bophantaivu@yahoo.com

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera