Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Phiên bản để inPhiên bản PDF

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học ngành Luật năm 2014 như sau:

1. Các chuyên ngành và môn thi tuyển

1.1. Bậc thạc sĩ (cao học)

STT

Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Ngoại ngữ

1

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Mã số: 60 38 01 01

Triết học Mác -Lênin

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Ngoại ngữ

2

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Mã số: 60 38 10 03

3

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Mã số: 60 38 01 04

4

Luật kinh tế

Mã số: 60 38 01 07

5

Luật quốc tế 

Mã số: 60 38 01 08

1.2. Bậc tiến sĩ (nghiên cứu sinh)

STT

Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

1

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Mã số:  62 38 01 01

2

Luật quốc tế

Mã số: 62 38 01 08

3

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Mã số:  62 38 40 01

4

Luật kinh tế

Mã số: 62 38 01 07

 

* Môn thi Ngoại ngữ gồm 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; thi theo hình thức trắc nghiệm, một đề thi chung cho cả hai trình độ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Mức điểm xét tuyển của môn Ngoại ngữ: từ 50/100 điểm trở lên đối với trình độ thạc sĩ và 65/100 điểm trở lên đối với trình độ tiến sĩ.

* Hồ sơ chuyên môn được Tiểu ban chuyên môn đánh giá và cho điểm trên cơ sở: Kết quả học tập ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học (qua bài báo và giải thưởng khoa học); kết quả trình bày bài luận về dự định nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ (qua các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế); kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét, đánh giá và mức độ ủng hộ trong hai thư giới thiệu.

2. Thời gian thi tuyển

- Đợt 1: thi tuyển vào các ngày 12 và 13/04/2014; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 14/04 đến 29/04/2014.

- Đợt 2: thi tuyển vào các ngày 13 và 14/09/2014; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 15/09 đến 30/09/2014.

3. Điều kiện dự thi: (theo Phụ lục 1 kèm theo)

4. Thời gian đào tạo:

- Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

- Thời gian kéo dài: được phép là 1 năm cho đào tạo thạc sĩ và 2 năm cho đào tạo tiến sĩ.

5. Yêu cầu về môn ngoại ngữ:

5.1.Đối với người dự tuyển tiến sĩ

 1. Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

 2. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 trở lên theo khung tham chiếu ngoại ngữ chung Châu Âu, trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 12/04/2014 (đợt 1) hoặc ngày 13/09/2014 (đợt 2) do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 (danh sách tại Phụ lục 2 kèm theo).

 3. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

 4. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

 5. Chứng chỉ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN với mức điểm từ 65/100 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 12/04/2014 (đợt 1) hoặc ngày 13/09/2014 (đợt 2);

 6. Những người chưa có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ nói trên được đăng kí dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tuyển sinh để thay thế.

5.2. Đối với người dự thi thạc sĩ:

- Thí sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN có thể nộp để được xét công nhận đủ điều kiện Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014.

- Thí sinh chưa có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN phải đăng kí dự thi môn ngoại ngữ trong cùng đợt tuyển sinh mức điểm từ 50/100 điểm trở lên.

6. Chính sách ưu tiên:

6.1. Người dự thi thuộc một trong những đối tượng sau được ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo sau đại học:

a. Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b. Th­ương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ thương binh;

c. Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

d. Ng­ười dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

6.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo điểm a, Mục 6.1 phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác.

6.3. Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

* Một số điểm cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi

 • Các đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ trong các kì thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN sẽ không được tham gia dự thi trong năm đó và 2 năm tiếp theo.

 • Việc xác định đối tượng ưu tiên phải được thực hiện tại thời điểm nhận hồ sơ đăng kí dự thi.

            - Thí sinh nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo qui định của ĐHQGHN và Khoa Luật.

7. Hồ sơ đăng kí dự thi: theo mẫu tại Khoa Luật, ĐHQGHN

8. Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 17/02/2014

 • Đợt 1: từ ngày 17/02/2014 đến hết ngày 06/03/2014

 • Đợt 2: từ ngày 01/07/2014 đến hết ngày 05/08/2014

9. Thời gian nhận hồ sơ:

 • Đợt 1: từ ngày 20/02/2014 đến hết ngày 07/03/2014

 • Đợt 2: từ ngày 01/07/2014 đến hết ngày 08/08/2014

10. Thời gian hướng dẫn ôn tập (học ngoài giờ hành chính)

 • Đợt 1: từ ngày 01/03/2014 đến ngày 10/04/2014

 • Đợt 2: từ ngày 01/08/2014 đến ngày 31/08/2014

11. Lệ phí tuyển sinh:

            Theo Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên Bộ Tài chính- Bộ GD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư Liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/03/2013 của Liên Bộ Tài chính- Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 và hướng dẫn hiện hành của ĐHQGHN.

 • Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học, Khoa Luật, ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 104, nhà E1, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 043.754.6674    hoặc truy cập Website: law.vnu.edu.vn.

 

PHỤ LỤC 1.

ĐIỀU KIỆU VỀ VĂN BẰNG, THÂM NIÊN CÔNG TÁC
DỰ TUYỂN THẠC SĨ, TIẾN SĨ TẠI KHOA LUẬT, ĐHQGHN

(Kèm theo Thông báo số  63 /TB- KL ngày 17/01/2014 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội)

1. Điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức tại Khoa Luật, ĐHQGHN để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi;

c) Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;

d) Có đủ sức khỏe để học tập;

e) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Khoa Luật.

2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố sau:

- Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

- Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;

c) Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án;

d) Có Bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

e) Điều kiện về kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

 

 

PHỤ LỤC 2.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ B1
ĐƯỢC CÔNG NHẬNTRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI ĐHQGHN

STT

Cơ sở đào tạo

Chứng chỉ B1 được công nhận

Tiếng

Anh

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng  Trung

Tiếng

Đức

1

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

2

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

 

 

 

3

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

 

4

Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh

 

5

Trường Đại học Hà Nội

 

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera