Nhảy đến nội dung

Quy định về nghi thức tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, bế giảng, lễ đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, lễ trao tặng danh hiệu khen thưởng tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1615/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/6/2010 của Giám đốc ĐHQGHN

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera