Ban Chủ nhiệm Khoa
Cập nhật lúc 9:44, 14/02/2015 (GMT+7)

Q. Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS. Trịnh Quốc Toản 

Hoạt động quản lý: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Khoa, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự, tài chính, hợp tác phát triển, đào tạo sau đại học.

Giải quyết các công việc do Giám đốc ĐHQGHN phân công.

Lý lịch khoa học

Email: quoctoan@vnu.edu.vn

Điện thoại: (04)37957492
 


 
 
 

Phó Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh
 
Phó Chủ nhiệm Khoa
TS.GVC Nguyễn Trọng Điệp
Phó Chủ nhiệm Khoa
TS. Trịnh Tiến Việt
Phụ trách các lĩnh vực: Phụ trách Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Chỉ đạo hoạt động của bộ môn Luật Kinh doanh, Luật Dân sự.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Q. Chủ nhiệm Khoa phân công.      

Lý lịch khoa học

Email: anhntq@vnu.edu.vn

Điện thoại: (04) 37547049

Phụ trách lĩnh vực: Công tác hành chính - quản trị, học liệu, thư viên, thông tin - truyền thông. Chỉ đạo hoạt động của bộ môn Luật Quốc tế, Lý luận & Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Q. Chủ nhiệm Khoa phân công. 

 
Email: dieptrongnguyen@yahoo.com
 
Điện thoại: (04) 37547772
Phụ trách lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học, các trung tâm nghiên cứu, thanh tra - pháp chế. Chỉ đạo trực tiếp các bộ môn Tư pháp hình sự, Luật hiến pháp - hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Q. Chủ nhiệm Khoa phân công. 

Lý lịch khoa học

Email: ttviet@vnu.edu.vn

Điện thoại:(04) 37547889

 
 
 
 
 
 

 -----------------------------------------

Liên hệ Ban Chủ nhiệm Khoa:

Địa chỉ: P 202 nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04)37957492

Email: anhptt@vnu.edu.vn  
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081