Ban Chủ nhiệm Khoa
Cập nhật lúc 9:44, 14/02/2015 (GMT+7)

Phó Chủ nhiệm Khoa - Phụ trách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

Hoạt động quản lý: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Khoa, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự, tài chính, đào tạo - công tác sinh viên, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Giải quyết các công việc do Giám đốc ĐHQGHN phân công.

Lý lịch khoa học

Email: anhntq@vnu.edu.vn

Điện thoại: (024) 37547049
 


 
      

Phó Chủ nhiệm Khoa
TS.GVC. Nguyễn Trọng Điệp
Phó Chủ nhiệm Khoa
TS. Trịnh Tiến Việt
Phụ trách lĩnh vực: Công tác hành chính - quản trị, học liệu, thư viên, thông tin - truyền thông. Chỉ đạo hoạt động của bộ môn Luật Quốc tế, Lý luận & Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa phân công. 

 
Email: dieptrongnguyen@yahoo.com
 
Điện thoại: (024) 37547772
Phụ trách lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, các trung tâm nghiên cứu, thanh tra - pháp chế. Phụ trách bộ môn Tư pháp hình sự, Chỉ đạo trực tiếp Bộ môn Luật hiến pháp - hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa phân công. 

Lý lịch khoa học

Email: ttviet@vnu.edu.vn

Điện thoại:(024) 37547889

 
 
 
 
 
 

 -----------------------------------------

Liên hệ Ban Chủ nhiệm Khoa:

Địa chỉ: P 202 nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024)37957492

Email: anhptt@vnu.edu.vn  
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081