Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Cập nhật lúc 9:44, 14/12/2015 (GMT+7)

 1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hợp tác Quốc tế và Kinh doanh Quốc tế
 2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Luật Dân sự
 3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự 
 4. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Luật Kinh tế 
 5. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Luật Quốc tế
 6. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
 7. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Pháp luật về Quyền con người
 8. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Luật Hành chính - Hiến pháp
 9. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Luật biển và Quản lý biển (Chuyên ngành thí điểm)
 10. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Pháp luật về Quyền con người
 11. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng (Chuyên ngành thí điểm)
 12. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật kinh tế
 13. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
 14. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
 15. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081