Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Cập nhật lúc 9:44, 14/12/2015 (GMT+7)
 1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Dân sự
 2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
 3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế
 4. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Quốc tế
 5. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
 6. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người
 7. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hành chính - Hiến pháp
 8. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hợp tác Quốc tế và Kinh doanh Quốc tế
 9. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Dân sự 2015
 10. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự 2015
 11. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế 2015
 12. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Quốc tế 2015
 13. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật 2015
 14. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người 2015
 15. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Hành chính - Hiến pháp 2015
 16. Bản mô tả chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người 2015
 17. Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật kinh tế
 18. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật biển và Quản lý biển
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081