Công đoàn Khoa Luật
Cập nhật lúc 10:00, 03/07/2019 (GMT+7)

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức

Công đoàn Khoa Luật là Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN

Cơ cấu, tổ chức của Công đoàn Khoa Luật:

- BCH Công đoàn Khoa

- Các Tổ Công đoàn trực thuộc: gồm có 03 tổ CĐ (02 tổ CĐ giảng viên, 01 tổ CĐ Hành chính)

2. Các thành tích đã đạt được
  • Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Khoa Luật năm 2008 – 2009;
  • Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Tổ Công đoàn Hành chính năm 2011 – 2012;
  • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm học: 2005 – 2006, 2008 – 2009, 2011 – 2012;
  • Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học: 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2010 – 2011;
  • Tập thể nữ CBVC Khoa Luật “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm học 2011 – 2012”;
  •  Nhiều Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHQGHN cho Công đoàn Khoa Luật, các Tổ Công đoàn và các cá nhân. 

3. Danh sách cán bộ chủ chốt

BCH Công đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Trần Thu Hạnh

Chủ tịch CĐ Khoa Luật

hanhtt@vnu.edu.vn

2

Trần Công Thịnh

Phó Chủ tịch CĐ Khoa Luật

Thinhpro78@vnu.edu.vn

3

Trần Văn Cường

Ủy viên BCH CĐ Khoa Luật

cuongtv@vnu.edu.vn

4

Vũ Thị Bích Hường 

Ủy viên BCH CĐ Khoa Luật

huongvtb@vnu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Xuân Sơn 

Ủy viên BCH CĐ Khoa Luật

sonntx@vnu.edu.vn 


BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

1

Vũ Thị Bích Hường

Chủ nhiệm

2

Bùi Thị Huyền

Ủy viên

3

Bùi Tiến Đạt

Ủy viên

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1

Lê Thị Hoài Thu

Trưởng Ban

2

Nguyễn Thị Phương Châm

Ủy viên

3

Bùi Tiến Đạt

Ủy viên

4

Đặng Phương Hải

Ủy viên

4. Danh sách tổ trưởng, tổ phó phụ trách các tổ công đoàn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Công đoàn khối Hành chính

1

Đặng Phương Hải

Tổ trưởng

 

2

Vũ Thị Bích Hương

Tổ phó

 

 3

Trần Thị Hoàng Lan

Tổ phó

 

Công đoàn Giảng viên 1

1

Nguyễn Minh Tuấn

Tổ trưởng

 

2

Lê Thị Phương Nga

Tổ phó

 

Công đoàn Giảng viên 2

1

Lê Kim Nguyệt

Tổ trưởng

 

2

Trần Kiên

Tổ phó

 

 

5. Các văn bản liên quan

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081