Công đoàn Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:58, 09/03/2015 (GMT+7)

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức

Công đoàn Khoa Luật là Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN

Cơ cấu, tổ chức của Công đoàn Khoa Luật:

- BCH Công đoàn Khoa

- Các Tổ Công đoàn trực thuộc: gồm có 03 tổ CĐ (02 tổ CĐ giảng viên, 01 tổ CĐ Hành chính)

2. Các thành tích đã đạt được
  • Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Khoa Luật năm 2008 – 2009;
  • Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Tổ Công đoàn Hành chính năm 2011 – 2012;
  • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm học: 2005 – 2006, 2008 – 2009, 2011 – 2012;
  • Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học: 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2010 – 2011;
  • Tập thể nữ CBVC Khoa Luật “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm học 2011 – 2012”;
  •  Nhiều Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHQGHN cho Công đoàn Khoa Luật, các Tổ Công đoàn và các cá nhân. 

3. Danh sách cán bộ chủ chốt

BCH Công đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2012 - 2017:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

 
Đỗ Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch CĐ Khoa Luật

bichnguyet06@yahoo.com.vn / nguyetdtb@vnu.edu.vn

2

Lê Văn Bính

Phó Chủ tịch CĐ Khoa Luật

binhlevan1962@gmail.com

 

3

Vũ Thị Hạnh

Ủy viên BCH CĐ Khoa Luật

hanhvuthi2010@yahoo.com

 

BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

1

Lê Văn Bính

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Tiến Vinh

Ủy viên

3

Nguyễn Lê Thu

Ủy viên

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1

Nguyễn Tiến Vinh

Trưởng Ban

2

Trần Văn Cường

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Lan Hương

Ủy viên

4

Chu Thị Ngọc

Ủy viên

5

Mai Văn Thắng

Ủy viên

4. Danh sách tổ trưởng, tổ phó phụ trách các tổ công đoàn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Công đoàn khối Hành chính

1

Chu Thị Ngọc

Tổ trưởng

 

2

Ngô Ngọc Diễm

Tổ phó

 

Công đoàn Giảng viên 1

1

Đặng Minh Tuấn

Tổ trưởng

 

2

Hoàng Thị Hương

Tổ phó

 

Công đoàn Giảng viên 2

1

Doãn Hồng Nhung

Tổ trưởng

 

2

Trần Công Thịnh

Tổ phó

 

5. Các văn bản liên quan

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081