Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ I năm học 2017 - 2018
Cập nhật lúc 15:01, 28/12/2017 (GMT+7)

Căn cứ quyết định số 577/QĐ-KL ngày 12/09/2017 của Chủ nhiệm Khoa về việc thu học phí đào tạo tại Khoa Luật năm học 2017 - 2018;

Căn cứ thông báo số 1082/TB-KL ngày 11/12/2017 của Chủ nhiệm Khoa về thời hạn thu nộp học phí, học lại, cải thiện điểm kỳ I năm học 2017 - 2018;

         Đến hết ngày 26/12/2017, có 101 sinh viên các khóa QH2014, QH2015, QH2016 còn nợ học phí, học lại, học cải thiện với tổng số tiền còn nợ là: 774.809.000đ (Bảy trăm bảy mươi tư triệu tám trăm linh chín nghìn đồng chẵn) - Có danh sách kèm theo.

          Đề nghị phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách nợ học phí nêu trên và áp dụng các hình thức kỷ luật theo đúng Quy chế Công tác sinh viên.

Đăng tin: Xuân Giang - Theo BP. Kế hoạch - Tài chính
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081