Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:56, 30/03/2016 (GMT+7)

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQGHN (ĐANG THỰC HIỆN)

 

TT

Mã số

Nội dung đề tài

Chủ trì đề tài

Số quyết định,
ngày tháng

NĂM 2014

7

QG.14.53

Hợp đồng hành chính trong quản lý Nhà nước

Phạm Hồng Thái

QĐ số 1352/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

8

QG.14.55

Thời hạn tố tụng trong Luật tố tụng Hình sự Việt Nam

Nguyễn Ngọc Chí

QĐ số 1350/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

9

QG.14.54

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Lê Thị Thu Thủy

QĐ số 1351/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

10

QG.14.56

Các cơ chế pháp lý quốc tế về hợp tác chống biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Sơn

QĐ số 1349/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

NĂM 2015

11

QG.15.62

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân

Nguyễn Đăng Dung

QĐ số 611/QĐ-KHCN ngày 10/02/2015

12

QG.15.61

Pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

QĐ số 610/QĐ-KHCN ngày 10/02/2015

13

QG.15.63

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật biểu tình ở Việt Nam

Đặng Minh Tuấn

QĐ số 612/QĐ-KHCN ngày 10/02/2015

NĂM 2016

14

QG.16.64

Những nội dung trái pháp luật quốc tế trong chính sách pháp luật biển của Trung Quốc trên Biển Đông

Nguyễn Bá Diến

QĐ số 5324/QĐ-KHCN ngày 30/12/2015

15

QG.16.63

Hoàn thiện thể chế pháp luật kinh doanh Việt Nam để hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Phan Thị Thanh Thủy

QĐ số 5323/QĐ-KHCN ngày 30/12/2015

 

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081