Đề tài NCKH cấp Khoa
Cập nhật lúc 10:32, 30/03/2016 (GMT+7)

ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA

TT

Mã đề
 tài

Nội dung đề tài

Chủ trì đề tài

Số quyết định,
ngày tháng

Thời gian thực hiện

1

KL.15.01

Xã hội học hoạt động giáo dục pháp luật

Phạm Thị Duyên Thảo

Quyết định số 562/QĐ-KL ngày 09 tháng 9 năm 2015

2015-2016

2

KL.15.02

Các thuyết của tội phạm học cận hiện đại và ý nghĩa đối với việc nhận diện nguyên nhân của tội phạm

Lê Lan Chi

Quyết định số 562/QĐ-KL ngày 09 tháng 9 năm 2015

2015-2016

3

KL.15.03

Tòa án Công lý Quốc tế và vấn đề giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền trên biển Đông của Việt Nam

Đào Thị Thu Hường

Quyết định số 562/QĐ-KL ngày 09 tháng 9 năm 2015

2015-2016

4

KL.15.04

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại Khoa Luật - ĐHQGHN

Vũ Thị Bích Hường

Quyết định số 562/QĐ-KL ngày 09 tháng 9 năm 2015

2015-2016

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081