Đề tài NCKH dự án Đan Mạch
Cập nhật lúc 10:02, 30/03/2016 (GMT+7)

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ ÁN ĐAN MẠCH

TT

Mã số

Nội dung đề tài

Chủ nhiệm đề tài

NĂM 2008

1

NQ08.01

Nhận thức và lịch sử phát triển quyền con người trên thế giới

Nguyễn Duy Sơn

2

NQ08.02

Giáo dục quyền con người

Nguyễn Văn Tuấn

3

NQ08.03

Những vấn đề và nội dung cơ bản của Luật nhân quyền quốc tế

Vũ Công Giao

4

NQ08.04

Luật quốc tế về quyền của các nhóm dễ bị tổn thương

Đỗ Thị Hồng Thơm

5

NQ08.05

Nhận thức và lịch sử phát triển quyền con người ở Việt Nam

Vũ Hùng

6

NQ08.06

Quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam

Bùi Ngọc Sơn

7

NQ08.07

Bảo đảm quyền dân sự chính trị trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam

Tường Duy Kiên

8

NQ08.08

Bảo đảm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam

Trần Thị Hòe

9

NQ08.09

Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam

Hoàng Thị Kim Quế

NĂM 2010

10

NQ10.01

Quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam và một số nước trên thế giới

Vũ Công Giao

11

NQ10.02

Quyền con người trong Luật Hành chính Việt Nam và một số nước trên thế giới

Nguyễn Hoàng Anh

12

NQ10.03

Cải cách hệ thống tư pháp hình sự và bảo vệ các quyền con người

Lê Văn Cảm

13

NQ10.04

Luật tố tụng hình sự Việt Nam với việc bảo vệ các quyền con người

Nguyễn Ngọc Chí

14

NQ10.05

Quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam

Lê Thị Hoài Thu

15

NQ10.06

Mối quan hệ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia

Nguyễn Bá Diến

16

NQ10.07

Nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em

Trịnh Quốc Toản

NĂM 2013

17

NQ13.01

Tư tưởng Việt Nam về quyền con người

Phạm Hồng Thái

NĂM 2014

18

NQ14.01

Bình luận khoa học Hiến pháp Việt Nam

Trịnh Quốc Toản

19

NQ14.02

Nghiên cứu hình phạt trong luật hình sự d­ưới góc độ bảo vệ quyền con người

Trịnh Quốc Toản

20

NQ14.03

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về môi trư­ờng với việc bảo vệ quyền con người

Mai Hải Đăng

21

NQ14.04

Chính quyền địa ph­ương ở Việt Nam với việc bảo vệ quyền con người

Mai Văn Thắng

22

NQ14.05

Bảo vệ các quyền con ngư­ời của phạm nhân tại Việt Nam

Nguyễn Khắc Hải

23

NQ14.06

Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam

Trịnh Tiến Việt

24

NQ14.07

Bảo vệ quyền con ngư­ời trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Bùi Thị Thanh Hằng

NĂM 2015

25

NQ15.01

Việt Nam với cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc

Lê Văn Bính

26

NQ15.02

Bảo vệ quyền con ngư­ời bằng pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam

Trần Thu Hạnh;

Nguyễn Thị Lan

27

NQ15.03

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về môi tr­ường với việc bảo vệ quyền con người

Mai Hải Đăng

28

NQ15.04

Chính quyền địa phư­ơng ở Việt Nam với việc bảo vệ quyền con người

Mai Văn Thắng


Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081