Đoàn Thanh niên
Cập nhật lúc 11:00, 03/03/2015 (GMT+7)

1.     Giới thiệu tổng quan:

Đoàn Thanh Niên Khoa Luật trực thuộc Đoàn ĐHQGHN, thành lập năm 2000. Đoàn Thanh niên là một tổ chức chính trị - xã hội với vai trò định hướng tư tưởng và hoạt động cho đoàn viên  trở thành những thanh niên của thời đại mới có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có lý tưởng và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

2.     Chức năng

-Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước. Luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

-Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

-Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Luôn luôn quan tâm và kịp thời giúp đỡ cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

3.     Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa Luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn của các chi đoàn.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khoa Luật.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh niên và chi đoàn, chi hội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên của Khoa Luật.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Đoàn ĐHQGHN, Thành Đoàn, Trung ương Đoàn.

4. Cơ cấu tổ chức
 
 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

Ngô Thanh Hương

Bí Thư Đoàn Khoa

Ủy viên BTV Đoàn ĐHQGHN

0912516209

huongngothanh@gmail.com

2

Nghiêm Thị Minh Giang

Phó Bí thư Đoàn Khoa

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đoàn
Trưởng Ban KT-TC 

0973156419

minhgiangnghiem@gmail.com

3

Trần Đăng Ngọc Sơn

Phó Bí thư Đoàn Khoa

Chủ tịch HSV 

0904882096

ngoc.son2309@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ủy viên BTV   Đoàn Khoa

0912982522


5

Ngô Hương Ly

Ủy viên BTV   Đoàn Khoa

Trưởng Ban Thư ký

0989166697

6

Nguyễn Anh Đức   

Ủy viên BCH Đoàn Khoa

Trưởng Ban Cộng tác viên 7

Nguyễn Lan Chi

Ủy viên BCH Đoàn Khoa

0986978812


8

Nguyễn Thị Thanh Tú

Ủy viên BCH Đoàn Khoa


9

Tiêu Thị Hà Phương

Ủy viên BCH Đoàn Khoa


10 Lại Minh Hiếu Ủy viên BCH Đoàn Khoa
  
11 Trần Thanh Xuân Ủy viên BCH Đoàn Khoa
  
12 Vũ Đình Hoàng Ủy viên BCH Đoàn Khoa
  
13 Nguyễn Văn Bình Ủy viên BCH Đoàn Khoa
  
14 Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên BCH Đoàn Khoa
  
15 Trần Kiên 
Ủy viên BCH Đoàn Khoa
Trưởng Ban Đối ngoại 
  
16 Phan Huyền Ly Ủy viên BCH Đoàn Khoa
  
17 Phạm Thùy Anh 
Ủy viên BCH Đoàn Khoa
Trưởng Ban Truyền thông 
  
 
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081