Giảng viên cơ hữu
Cập nhật lúc 16:30, 26/05/2016 (GMT+7)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác  LLKH
1 Nguyễn Thị Quế Anh PGS.TS BM.LDS  LLKH
2 Nguyễn Trọng Điệp
TS.GVC BM.LKD  LLKH
3 Trịnh Tiến Việt TS  BM.TPHS
 LLKH
4 Lê Văn Cảm GS.TSKH BM. TPHS  LLKH
5 Đào Trí Úc GS.TSKH BM. LL-LS NN&PL  LLKH
6 Nguyễn Đăng Dung GS.TS BM. HP-HC  LLKH
 7 Nguyễn Bá DiếnGS.TSBM.LQT LLKH
 8Phan Trung Lý GS.TS
BM. LL-LS NN&PL
 LLKH
9 Đỗ Ngọc Quang GS.TS BM.TPHS  LLKH
10 Hoàng Thị Kim Quế GS.TS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
11 Phạm Hồng Thái GS.TS BM.HP-HC  LLKH
12 Nguyễn Hoàng Anh PGS.TS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
13 Nguyễn Ngọc Chí PGS.TS BM.TPHS  LLKH
14Dương Đức Chính PGS.TS BM.LL-LS NN&PL
 LLKH
15 Ngô Huy Cương PGS.TS BM.LDS  LLKH
16 Bùi Xuân Đức PGS.TS BM.HP-HC  LLKH
17 Vũ Công Giao PGS.TS BM.HP-HC  LLKH
18 Đoàn Năng PGS.TS BM.LQT  LLKH
19 Doãn Hồng Nhung PGS.TS BM.LKD  LLKH
 20 Đinh Dũng Sỹ PGS.TS
BM.LKD
 LLKH
21 Chu Hồng Thanh PGS.TS BM.HP-HC  LLKH
22Nguyễn Hồng Thao PGS.TS
BM.LQT
 LLKH
23 Lê Thị Hoài Thu PGS.TS BM.LKD  LLKH
24Lê Thị Thu Thủy PGS.TS
BM.LKD
 LLKH
25 Trịnh Quốc Toản   PGS.TS BM.TPHS
 LLKH
26 Đặng Minh Tuấn
PGS.TS
BM.HP-HC
 LLKH
27 Đỗ Hòa Bình TS BM.LQT  LLKH
28 Lê Văn Bính TS BM.LQT  LLKH
29 Trần Quốc Bình TS BM.HP-HC  LLKH
30 Nguyễn Thị Phương Châm TS BM.LDS  LLKH
31 Lê Lan Chi TS BM.TPHS  LLKH
32 Mai Hải Đăng TS BM.LQT  LLKH
33 Nguyễn Thị Minh Hà TS BM.HP-HC  LLKH
34 Nguyễn Khắc Hải TS BM.TPHS  LLKH
35 Trần Thu Hạnh TS BM.TPHS  LLKH
36 Nguyễn Thị Lan Hương TS BM.LKD  LLKH
 37 Ngô Minh HươngTS
BM.HP-HC
 LLKH
38 Nguyễn Vinh Hưng TS BM.LDS  LLKH
39 Trần Kiên TS BM.LDS  LLKH
40Nguyễn Thị Lan
TS
BM.TPHS LLKH
41Đặng Thị Bích Liễu TS
BM.LKD
 LLKH
42 Đỗ Đức Minh TS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
43 Bùi Xuân Nhự TS BM.LQT  LLKH
44 Lê Thị Phương Nga TS  BM.LL-LS NN&PL  LLKH
45
Nguyễn Lan Nguyên TS BM.LQT  LLKH
46Phan Quốc Nguyên TS BM. LDS  LLKH
47 Lê Kim Nguyệt TS BM.LKD  LLKH
48 Đặng Quang Phương TS BM.TPHS  LLKH
49 Phan Thị Lan Phương TS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
50 Nguyễn Văn Quân TS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
51 Nguyễn Thị Xuân Sơn TS  BM.LQT  LLKH
52 Nguyễn Bích Thảo TS  BM.LDS  LLKH
53 Phạm Thị Duyên Thảo TS  BM.LL-LS NN&PL  LLKH
54 Nguyễn Mạnh Thắng TS BM.LDS  LLKH
55 Mai Văn Thắng TS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
56 Trần Nho Thìn TS BM.HP-HC  LLKH
57Trần Trí Trung TS
BM.LKD
 LLKH
58 Phan Thị Thanh Thủy TS BM.LKD  LLKH
59 Nguyễn Minh Tuấn TS  BM.LL-LS NN&PL  LLKH
60 Lã Khánh Tùng TS BM.HP-HC  LLKH
61 Nguyễn Tiến Vinh TS BM.LQT  LLKH
62 Nguyễn Hùng Cường TS BM.LQT  LLKH
63 Ngô Ngọc Diễm ThS.NCS BM.LHS  LLKH
64 Nguyễn Đăng Duy ThS BM.LKD  LLKH
65 Nguyễn Thùy Dương ThS.NCS BM.HP-HC  LLKH
66 Bùi Tiến Đạt TS BM.HP-HC  LLKH
67 Nguyễn Anh Đức ThS.NCS BM.HP-HC  LLKH
68 Lê Thị Bích Huệ ThS.NCS BM.LKD  LLKH
69 Đào Thị Thu Hường ThS.NCS BM.LQT  LLKH
70 Ngô Thanh Hương ThS.NCS BM.LDS  LLKH
71 Đỗ Giang Nam ThS.NCS BM.LDS  LLKH
72 Khuất Quang Phát ThS BM.LKD  LLKH
73 Nguyễn T. Hoài Phương ThS.NCS BM.LL-LS NN&PL  LLKH
74 Trần Công Thịnh ThS.NCS BM.LDS  LLKH
75 Nguyễn Lê Thu ThS.NCS BM.LKD  LLKH
76 Trần Anh Tú ThS.NCS BM.LKD  LLKH
77 Nguyễn Anh Thư CN.NCS BM.LDS  LLKH
 
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081