Giảng viên cơ hữu
Cập nhật lúc 16:30, 26/05/2016 (GMT+7)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Bộ môn

LLKH

      1          

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

Luật Dân sự

LLKH

      2         

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

      3         

Nguyễn Trọng Điệp

TS.GVC

Luật Kinh doanh

LLKH

      4         

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

Tư pháp hình sự

LLKH

      5         

Đào Trí Úc

GS.TSKH

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

      6         

Nguyễn Đăng Dung

GS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

      7         

Nguyễn Bá Diến

GS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

      8         

Phan Trung Lý 

GS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

      9         

Đỗ Ngọc Quang

GS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

   10         

Hoàng Thị Kim Quế

GS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   11         

Phạm Hồng Thái

GS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   12         

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   13         

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

   14         

Dương Đức Chính 

PGS.TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   15         

Ngô Huy Cương

PGS.TS

Luật Dân sự

LLKH

   16         

Vũ Công Giao

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   17         

Đoàn Năng

PGS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

   18         

Doãn Hồng Nhung

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

   19          

Chu Hồng Thanh

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   20         

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

   21         

Trịnh Quốc Toản   

PGS.TS 

Tư pháp hình sự

LLKH

   22         

Đặng Minh Tuấn

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   23         

Nguyễn Minh Tuấn

PGS.TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   24         

Nguyễn Tiến Vinh

PGS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

   27         

Nguyễn Thị Phương Châm

TS

Luật Dân sự

LLKH

   28         

Lê Lan Chi

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

   29        

Bùi Tiến Đạt

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   30          

Mai Hải Đăng

TS

Luật Quốc tế

LLKH

   31        

Nguyễn Như Hà

TS

Luật Quốc tế

LLKH

   32         

Nguyễn Thị Minh Hà

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   33          

Nguyễn Khắc Hải

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

   34         

Trần Thu Hạnh

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

   35         

Nguyễn Thị Lan Hương

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

   36         

Ngô Minh Hương

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   37         

Nguyễn Vinh Hưng

TS

Luật Dân sự

LLKH

   38         

Trần Kiên

TS

Luật Dân sự

LLKH

   39           

Nguyễn Thị Lan

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

   40         

Đặng Thị Bích Liễu 

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

   41         

Đỗ Giang Nam

TS

Luật Dân sự

LLKH

   42         

Bùi Xuân Nhự

TS

Luật Quốc tế

LLKH

   43         

Lê Thị Phương Nga

TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   44         

Nguyễn Lan Nguyên

TS

Luật Quốc tế

LLKH

   45         

Phan Quốc Nguyên 

TS 

BM. LDS 

LLKH

   46         

Lê Kim Nguyệt

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

   47         

Phan Thị Lan Phương

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   48         

Nguyễn Văn Quân

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

  49           

Nguyễn Thị Xuân Sơn

TS 

Luật Quốc tế

LLKH

   50         

Nguyễn Bích Thảo

TS 

Luật Dân sự

LLKH

   51         

Phạm Thị Duyên Thảo

TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   52         

Nguyễn Mạnh Thắng

TS

Luật Dân sự

LLKH

   53         

Mai Văn Thắng

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   54         

Trần Nho Thìn

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   55         

Phan Thị Thanh Thủy

TS.GVC

Luật Kinh doanh

LLKH

   56         

Lã Khánh Tùng

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   57         

Nguyễn Đăng Duy

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

   58         

Nguyễn Thùy Dương

ThS.NCS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   59         

Nguyễn Anh Đức

ThS.NCS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

   60         

Lê Thị Bích Huệ

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

   61          

Đào Thị Thu Hường

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

   62         

Ngô Thanh Hương

TS

Luật Dân sự

LLKH

   63         

Khuất Quang Phát

ThS

Luật Kinh doanh

LLKH

   64         

Nguyễn T. Hoài Phương

ThS.NCS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

   65         

Trần Công Thịnh

ThS.NCS

Luật Dân sự

LLKH

   66          

Nguyễn Lê Thu

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

   67         

Nguyễn Anh Thư

CN.NCS

Luật Dân sự

LLKH

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081