Giảng viên cơ hữu
Cập nhật lúc 16:30, 26/05/2016 (GMT+7)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

LLKH

1        

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

BM.LDS

LLKH

2        

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

BM.TPHS

LLKH

3        

Nguyễn Trọng Điệp

TS.GVC

BM.LKD

LLKH

4        

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

BM. TPHS

LLKH

5        

Đào Trí Úc

GS.TSKH

BM. LL-LS NN&PL

LLKH

6        

Nguyễn Đăng Dung

GS.TS

BM. HP-HC

LLKH

7        

Nguyễn Bá Diến

GS.TS

BM.LQT

LLKH

8        

Phan Trung Lý 

GS.TS

BM. LL-LS NN&PL

LLKH

9        

Đỗ Ngọc Quang

GS.TS

BM.TPHS

LLKH

10  

Hoàng Thị Kim Quế

GS.TS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

11  

Phạm Hồng Thái

GS.TS

BM.HP-HC

LLKH

12  

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

13  

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

BM.TPHS

LLKH

14  

Dương Đức Chính 

PGS.TS 

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

15  

Ngô Huy Cương

PGS.TS

BM.LDS

LLKH

16  

Bùi Xuân Đức

PGS.TS

BM.HP-HC

LLKH

17  

Vũ Công Giao

PGS.TS

BM.HP-HC

LLKH

18  

Đoàn Năng

PGS.TS

BM.LQT

LLKH

19  

Doãn Hồng Nhung

PGS.TS

BM.LKD

LLKH

20  

Đinh Dũng Sỹ 

PGS.TS

BM.LKD

LLKH

21  

Chu Hồng Thanh

PGS.TS

BM.HP-HC

LLKH

22  

Nguyễn Hồng Thao 

PGS.TS

BM.LQT

LLKH

23  

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

BM.LKD

LLKH

24  

Lê Thị Thu Thủy 

PGS.TS

BM.LKD

LLKH

25  

Trịnh Quốc Toản   

PGS.TS 

BM.TPHS

LLKH

26  

Đặng Minh Tuấn

PGS.TS

BM.HP-HC

LLKH

27  

Nguyễn Minh Tuấn

PGS.TS 

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

28  

Nguyễn Tiến Vinh

PGS.TS

BM.LQT

LLKH

29  

Đỗ Hòa Bình

TS

BM.LQT

LLKH

30  

Lê Văn Bính

TS

BM.LQT

LLKH

31  

Trần Quốc Bình

TS

BM.HP-HC

LLKH

32  

Nguyễn Thị Phương Châm

TS

BM.LDS

LLKH

33  

Lê Lan Chi

TS

BM.TPHS

LLKH

34  

Nguyễn Hùng Cường

TS

BM.LQT

LLKH

35  

Bùi Tiến Đạt

TS

BM.HP-HC

LLKH

36  

Mai Hải Đăng

TS

BM.LQT

LLKH

37  

Nguyễn Thị Minh Hà

TS

BM.HP-HC

LLKH

38  

Nguyễn Khắc Hải

TS

BM.TPHS

LLKH

39  

Trần Thu Hạnh

TS

BM.TPHS

LLKH

40  

Nguyễn Thị Lan Hương

TS

BM.LKD

LLKH

41  

Ngô Minh Hương

TS

BM.HP-HC

LLKH

42  

Nguyễn Vinh Hưng

TS

BM.LDS

LLKH

43  

Trần Kiên

TS

BM.LDS

LLKH

44  

Nguyễn Thị Lan

TS

BM.TPHS

LLKH

45  

Đặng Thị Bích Liễu 

TS

BM.LKD

LLKH

46  

Đỗ Đức Minh

TS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

47  

Đỗ Giang Nam

TS

BM.LDS

LLKH

48  

Bùi Xuân Nhự

TS

BM.LQT

LLKH

49  

Lê Thị Phương Nga

TS 

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

50  

Nguyễn Lan Nguyên

TS

BM.LQT

LLKH

51  

Phan Quốc Nguyên 

TS 

BM. LDS 

LLKH

52  

Lê Kim Nguyệt

TS

BM.LKD

LLKH

53  

Đặng Quang Phương

TS

BM.TPHS

LLKH

54  

Phan Thị Lan Phương

TS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

55  

Nguyễn Văn Quân

TS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

56  

Nguyễn Thị Xuân Sơn

TS 

BM.LQT

LLKH

57  

Nguyễn Bích Thảo

TS 

BM.LDS

LLKH

58  

Phạm Thị Duyên Thảo

TS 

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

59  

Nguyễn Mạnh Thắng

TS

BM.LDS

LLKH

60  

Mai Văn Thắng

TS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

61  

Trần Nho Thìn

TS

BM.HP-HC

LLKH

62  

Phan Thị Thanh Thủy

TS.GVC

BM.LKD

LLKH

63  

Trần Trí Trung 

TS

BM.LKD

LLKH

64  

Lã Khánh Tùng

TS

BM.HP-HC

LLKH

65 

Nguyễn Đăng Duy

ThS.NCS

BM.LKD

LLKH

66 

Nguyễn Thùy Dương

ThS.NCS

BM.HP-HC

LLKH

67 

Nguyễn Anh Đức

ThS.NCS

BM.HP-HC

LLKH

68 

Lê Thị Bích Huệ

ThS.NCS

BM.LKD

LLKH

79 

Đào Thị Thu Hường

ThS.NCS

BM.LQT

LLKH

70 

Ngô Thanh Hương

ThS.NCS

BM.LDS

LLKH

71 

Khuất Quang Phát

ThS

BM.LKD

LLKH

72 

Nguyễn T. Hoài Phương

ThS.NCS

BM.LL-LS NN&PL

LLKH

73 

Trần Công Thịnh

ThS.NCS

BM.LDS

LLKH

74 

Nguyễn Lê Thu

ThS.NCS

BM.LKD

LLKH

75 

Nguyễn Anh Thư

CN.NCS

BM.LDS

LLKH

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081