Danh sách giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên năm học 2015 - 2016
Cập nhật lúc 22:55, 30/09/2015 (GMT+7)

(Danh sách kèm theo Quyết định 619/QĐ-KL ngày 29 tháng 09 năm 2015)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM KHOA LUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Họ và

Tên

Học hàm học vị

Tư cách tham gia

Cơ quan công tác

Bộ môn

1

Nguyễn Hải

An

TS

Kiêm nhiệm

Tòa Dân sự- TANDTC

LDS

2

Nguyễn Công

Bình

TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LDS

3

Nguyễn Văn

Cừ

TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LDS

4

Nguyễn Bá

Chiến

TS

Kiêm nhiệm

Học viện Hành chính Quốc gia

LQT

5

Trần Văn

Độ

PGS.TS

Kiêm nhiệm

Toà án Quân sự Trung ương

TPHS

6

Nguyễn Minh

Đoan

PGS. TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LLLSNN&PL

7

Vũ Minh

Giang

GS. TSKH

Kiêm nhiệm

ĐHQGHN

LLLSNN&PL

8

Vũ Trọng

Hách

PGS.TS

Kiêm nhiệm

Học viện Hành chính Quốc gia

HP - HC

9

Phạm Hồng

Hải

PGS.TS

Kiêm nhiệm

VP Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự

TPHS

10Nguyễn MậuTuânTS

Kiêm nhiệm

Học viện Chính trị Quốc gia HCM 

11

Hà Thị Mai

Hiên

PGS.TS

Kiêm nhiệm

Viện Nhà nước và Pháp luật

LDS

 
12
 
Trần MinhNgọcTS 
Kiêm nhiệm
Đại học Luật Hà Nội 

13

Nguyễn Việt

Hương

PGS. TS

Kiêm nhiệm

Viện Nhà nước và Pháp luật

LLLSNN&PL

14

Bùi Thị

Huyền

TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LDS

15

Hoàng Thế

Liên

PGS.TS

Kiêm nhiệm

Bộ Tư pháp

LDS

 
16
 
 Hoàng Anh Tuấn TS 
Kiêm nhiệm
Văn phòng luật sư Biển Bắc 

17

Vũ Đức

Long

TS

Kiêm nhiệm

Bộ Tư pháp

LDS

18

Tạ Quang

Ngọc

ThS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

HP - HC

19

Nguyễn Thị Kim

Phụng

TS

Kiêm nhiệm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

LKD

 
20
 
Nguyễn MạnhHùng TS Kiêm nhiệm Đại học Luật Hà Nội 

21

Phạm Thanh

Quất

TS

Kiêm nhiệm

Viện Sở hữu trí tuệ

LDS

 
22
 
Vũ Thị Hồng Vân TS Kiêm nhiệm
Viên kiểm sát nhân dân tối cao 
 
23
 
Vương ThanhThúy TSKiêm nhiệm
Đại học Luật Hà Nội 
 
24
 
Vũ Thị HảiYến TS Kiêm nhiệm
Đại học Luật Hà Nội 

25

Phùng Trung

Tập

TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LDS

26

Nguyễn Toàn

Thắng

TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LQT

27

Trịnh Đức

Thảo

PGS. TS

Kiêm nhiệm

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

LLLSNN&PL

28

Trần Quang

Tiệp

TS

Kiêm nhiệm

Tổng cục I - Bộ Công an

TPHS

29

Nguyễn Minh

Tuấn

TS

Kiêm nhiệm

Đại học Luật Hà Nội

LDS

30

Đinh Trung

Tụng

TS

Kiêm nhiệm

Bộ Tư pháp

LDS

31

Chu Thị Trang

Vân

TS

Kiêm nhiệm

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

TPHS

32

Nguyễn Tất

Viễn

PGS.TS

Kiêm nhiệm

Bộ Tư pháp

TPHS

 
33
 
Nguyễn Văn Tuân TS Kiêm nhiệmViên KHXH Việt Nam  

34

Võ Khánh

Vinh

GS.TS

Kiêm nhiệm

Viện KHXH Việt Nam

TPHS

 
35
 
Trần Văn Thắng TS Kiêm nhiệm
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
                                                   DANH SÁCH GIẢNG VIÊN - CỘNG TÁC VIÊN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016
 
 

STT

Họ và

Tên

Học hàm học vị

Tư cách tham gia

Cơ quan công tác

Bộ môn

1

Vũ Hồng

Anh

PGS.TS

Cộng tác viên

Văn Phòng Quốc hội

LLLSNN&PL

2

Vũ Thị Lan

Anh

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

3

Nguyễn Thị Vân

Anh

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

4

Đồng Ngọc

Ba

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LKD

5

Nguyễn Hồng

Bắc

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

6

Nguyễn Huy

Ban

TS

Cộng tác viên

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

LKD

7

Phạm Công

Bảy

TS

Cộng tác viên

Tòa án nhân dân tối cao

LKD

8

Trần Văn

Biên

TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LKD

9

Nông Quốc

Bình

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

10

Nguyễn Thanh

Bình

TS

Cộng tác viên

Văn phòng Chính phủ

LQT

11

Nguyễn Văn

Bình

TS

Cộng tác viên

Bộ Lao động TBXH

LKD

12

Trần Quốc

Bình

TS

Cộng tác viên

ĐHQGHN

HP - HC

 
13 
 
Tạ Thanh BìnhTS Cộng tác viên
Ủy ban chứng khoánLKD 

14

Lê Thị

Châu

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Công Đoàn

LKD

15

Hoàng Thị Quỳnh

Chi

TS

Cộng tác viên

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LKD

16

Nguyễn Hữu

Chí

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

17

Dương Đức

Chính

PGS.TS

Cộng tác viên

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp

LLLSNN&PL

 
18 
 
Nguyễn VănCương TS Cộng tác viên
Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp LKD 

19

Lương Thanh

Cường

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Hành chính Quốc gia

LLLSNN&PL

20

Bùi Ngọc

Cường

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

21

Vũ Hải

Đăng

TS

Cộng tác viên

Bộ Ngoại giao

LQT

22

Trần Văn

Đạt

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

TPHS

23

Phạm Văn

Đạt

TS

Cộng tác viên

Ban tuyên giáo Trung ương

LLLSNN&PL

24

Lê Văn

Đệ

PGS.TS

Cộng tác viên

Tổng Cục III – Bộ Công an

TPHS

25

Đào Mộng

Điệp

TS

Cộng tác viên

Đại học Huế

LKD

26

Đặng Thế

Đức

TS

Cộng tác viên

Công ty Luật Indochine Counsel

LLLSNN&PL

27

Đỗ Thị

Dung

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

28

Trương Thị Kim

Dung

TS

Cộng tác viên

Trường Đào tạo Cán bộ thanh tra

LKD

29

Trần Văn

Dũng

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

TPHS

30

Trần Thái

Dương

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

HP - HC

31

Hoàng Ngọc

Giao

TS

Cộng tác viên

Viện nghiên cứu chính sách và pháp luật

LQT

32

Đường Minh

Giới

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Cảnh sát nhân dân

TPHS

33

Đỗ Đức Hồng

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

TPHS

34

Lê Thu

TS

Cộng tác viên

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW

LDS

35

Trần Vũ

Hải

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

36

Hoàng Hùng

Hải

TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

HP - HC

37

Trương Hồ

Hải

TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

HP - HC

38

Nguyễn Minh

Hằng

TS

Cộng tác viên

Đại học Ngoại thương

LQT

39

Đào Thị

Hằng

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

40

Hoàng Thị Thuý

Hằng

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LKD

41

Lê Hồng

Hạnh

GS.TS

Cộng tác viên

Hội Luật gia VN

LKD

42

Vũ Thu

Hạnh

PGS.TS

Cộng tác viên

Ban Nội chính Trung ương

LKD

43

Trần Đình

Hảo

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

LKD

44

Philip W.

Harris

GS

Cộng tác viên

Trường ĐH Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

TPHS

45

Trần Thị

Hiền

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

HP - HC

46

Vũ Thu

Hiền

ThS

Cộng tác viên

Học viện Tư pháp

LKD

47

Nguyễn Văn

Hiển

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

TPHS

48

Hoàng Phước

Hiệp

PGS.TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LQT

49

Bùi Đăng

Hiếu

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

50

Phan Chí

Hiếu

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

51

Nguyễn Ngọc

Hoà

GS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

TPHS

52

Tô Văn

Hòa

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

HP - HC

53

Nguyễn Văn

Hoàn

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LLLSNN&PL

54

Nguyễn Vũ

Hoàng

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

LKD

55

Nguyễn Thị

Hồi

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LLLSNN&PL

56

Bùi Minh

Hồng

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LDS

57

Ngũ Quang

Hồng

GS.TS

Cộng tác viên

ĐH Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc

TPHS

58

Đặng Vũ 

Huân

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LKD

59

Dương Đăng

Huệ

PGS.TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LKD

60

Chu Mạnh

Hùng

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

61

Hoàng Văn

Hùng

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

TPHS

62

Phạm Mạnh

Hùng

TS

Cộng tác viên

Trường Đào tạo Bồi dưỡng NV kiểm sát

TPHS

63

Phạm T Thu

Hương

TS

Cộng tác viên

Bộ Ngoại giao

LQT

64

Trần Minh

Hưởng

PGS.TS

Cộng tác viên

Công an tỉnh Điện Biên

TPHS

65

Trần Quang

Huy

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

66

Nguyễn T Thương

Huyền

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Tài chính

LKD

 
67
 
Yuho RichardKim TS Cộng tác viên
Công tý LogosLKD 

68

Phạm Tuấn

Khải

TS

Cộng tác viên

Văn Phòng chính phủ

HP - HC

69

Đặng Văn

Khanh

TS

Cộng tác viên

Văn phòng Luật sư Việt Thành

LKD

70

Bùi Nguyên

Khánh

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LKD

71

Lê Trung

Kiên

TS

Cộng tác viên

Học viện Cảnh sát nhân dân

TPHS

72

Tường Duy

Kiên

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

HP - HC

73

Trần T Thúy

Lâm

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

74

Vũ Trọng

Lâm

TS

Cộng tác viên

NXB Chính trị Quốc gia- sự thật

LLLSNN&PL

75

Vũ Thị Phương

Lan

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

76

Nguyễn Phương

Lan

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

77

Đỗ Xuân

Lân

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LLLSNN&PL

78

Trần Ngọc

Liêm

TS

Cộng tác viên

UBND tỉnh Lâm Đồng

LKD

79

 Cao Văn

Liên

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

LLLSNN&PL

80

Đặng T Bích

Liễu

TS

Cộng tác viên

Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

LKD

81

Phạm Văn

Lợi

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện NCPT tài nguyên môi trường

TPHS

82

Trần Thắng

Lợi

TS

Cộng tác viên

Bộ Lao động TBXH

LKD

83

Vũ Đức

Long

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

84

Trần Văn

Luyện

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện KH Hình sự - Bộ CA

TPHS

85

Nguyễn Thái

Mai

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

86

Trần Thị

Mai

TS

Cộng tác viên

Học viện chính trị KV1

LLLSNN&PL

87

Nguyễn Minh

Mẫn

PGS.TS

Cộng tác viên

Văn Phòng chính phủ

LKD

88

Nguyễn Văn

Mạnh

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

LLLSNN&PL

89

Dương Tuyết

Miên

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

TPHS

90

Nguyễn Thị

Minh

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LQT

91

Đinh Văn

Minh

TS

Cộng tác viên

Viện Khoa học thanh tra

LLLSNN&PL

92

Nguyễn Đức

Minh

PGS. TS

Cộng tác viên

Viện nghiên cứu Châu Âu

LDS

93

Nguyễn Thị

GS.TS

Cộng tác viên

Đại học Ngoại thương

LKD

94

Nguyễn Thị

Nga

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

95

Phạm Thị Thúy

Nga

TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LKD

96

Hoàng Thị

Ngân

TS

Cộng tác viên

Văn phòng Chính phủ

LLLSNN&PL

97

Phạm Hữu

Nghị

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LLLSNN&PL

98

Lê Đình

Nghị

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

99

Phạm Trọng

Nghĩa

TS

Cộng tác viên

Văn Phòng quốc hội

LKD

100

Hoàng Văn

Nghĩa

TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

HP - HC

101

Hồ Trọng

Ngũ

GS.TS

Cộng tác viên

UB Quốc phòng An ninh

TPHS

102

Chu Đức

Nhuận

TS

Cộng tác viên

Văn phòng Chính phủ

LDS

103

Nguyễn Thị

Nhung

TS

Cộng tác viên

Viện Đại học Mở

LDS

104

Lưu Bình

Nhưỡng

TS

Cộng tác viên

Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương

LKD

105

Nguyễn

Niên

PGS. TS

Cộng tác viên

Đại học Dân lập Đông Đô

LDS

106

Cao Thị

Oanh

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

TPHS

107

Bùi Xuân

Phái

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LLLSNN&PL

108

Nguyễn Như

Phát

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LKD

109

Nguyễn Thanh

Phú

TS

Cộng tác viên

Học viện tư pháp

LDS

110

Nguyễn Trọng

Phúc

TS

Cộng tác viên

Khoa Luật - Đại học Khoa học Huế

TPHS

111

Lê Thị

Phúc

TS

Cộng tác viên

Đại học Huế

LKD

112

Vũ Thị

Phụng

PGS.TS

Cộng tác viên

Trường ĐHKHXH & NV

LLLSNN&PL

113

Nguyễn Văn

Phương

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

114

Nguyễn Hiền

Phương

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

115

Đỗ Thị

Phượng

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

TPHS

116

Quang

TS

Cộng tác viên

Đại học Bách khoa Hà Nội

LKD

117

Lưu Văn

Quảng

TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

HP - HC

118

Nguyễn Cảnh

Quý

PGS. TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

LDS

119

Tào Thị

Quyên

TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

LLLSNN&PL

120

Lê Quý

Quỳnh

TS

Cộng tác viên

Bộ Ngoại giao

LQT

121

Ralph

Ruebner

GS

Cộng tác viên

Trường Luật John Marshal, Chicago, Hoa Kỳ

TPHS

122

Lê Thị

Sơn

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

TPHS

123

Hồ Sỹ

Sơn

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện KHXH Việt Nam

TPHS

124

Nguyễn Anh

Sơn

TS

Cộng tác viên

 Bộ Công thương (Vụ Pháp chế)

LKD

125

Nguyễn Duy

Sơn

TS

Cộng tác viên

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

HP - HC

126

Đinh Dũng

Sỹ

PGS.TS

Cộng tác viên

Văn phòng Chính phủ

LKD

127

Lê Minh

Tâm

GS.TS

Cộng tác viên

Hội Luật gia VN

LLLSNN&PL

128

Thái Vĩnh

Thắng

GS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LLLSNN&PL

129

Nguyễn Đăng

Thắng

TS

Cộng tác viên

Học viện Ngoại giao

LQT

130

Lê Ngọc

Thắng

TS

Cộng tác viên

Học viện Ngân hàng

LKD

131

Kiều Thị

Thanh

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

132

Tuấn Đạo

Thanh

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

133

Lê Mai

Thanh

TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LKD

134

Tô Mai

Thanh

TS

Cộng tác viên

Học viện Tài chính

LKD

135

Lê Thị

Thanh

TS

Cộng tác viên

Học viện Tài chính

LKD

136

Lê Thị

Thanh

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện Tài chính

LDS

137

Đinh Xuân

Thảo

TS

Cộng tác viên

Văn Phòng quốc hội

LLLSNN&PL

138

Nguyễn Phương

Thảo

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

139

Đồng Thị Kim

Thoa

TS

Cộng tác viên

Học viện Tư pháp

LQT

140

Nguyễn Anh

Thu

TS

Cộng tác viên

ĐHQGHN

LLLSNN&PL

141

Phạm Thị Giang

Thu

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

142

Nguyễn Xuân

Thu

TS

Cộng tác viên

Học viện Tư pháp

LDS

143

Kiều Đình

Thụ

PGS.TS

Cộng tác viên

Văn phòng Chính phủ

TPHS

144

Nguyễn Thị

Thuận

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LQT

145

Nguyễn Đức

Thuận

PGS.TS

Cộng tác viên

Tổng cục Cảnh sát nhân dân

TPHS

146

Nguyễn Thị

Thuận

TS

Cộng tác viên

Ủy ban Chứng Khoán NN

LKD

147

Nguyễn Trung

Tín

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LQT

148

Phạm Văn

Tỉnh

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

TPHS

149

Ngô Mạnh

Toan

TS

Cộng tác viên

Trường Cán bộ thanh tra

LLLSNN&PL

150

Võ Đình

Toàn

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LDS

151

Phạm Công

Trứ

PGS.TS

Cộng tác viên

Báo Pháp luật Việt Nam

LKD

154

Phạm Việt

Trường

TS

Cộng tác viên

Học viện Quan hệ quốc tế

TPHS

155

Hoàng Văn

PGS.TS

Cộng tác viên

Văn Phòng quốc hội

LLLSNN&PL

156

Nguyễn Văn

Tuân

TS

Cộng tác viên

Bộ Tư pháp

LLLSNN&PL

157

Lương Minh

Tuân

TS

Cộng tác viên

Viện nghiên cứu lập pháp

HP - HC

158

Lương Văn

Tuấn

TS

Cộng tác viên

Học viện thanh thiếu niên

LLLSNN&PL

159

Charles

Tucker

GS.TS

Cộng tác viên

Viện Cam kết quốc tế tại Chicago, Hoa Kỳ

TPHS

160

Nguyễn Quang

Tuyến

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

161

Nguyễn Văn

Tuyến

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

162

 Đỗ Thị Ngọc

Tuyết

TS

Cộng tác viên

Học viện Tư pháp

LLLSNN&PL

163

Nguyễn Viết

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LKD

164

Phùng Thế

Vắc

PGS.TS

Cộng tác viên

Học viện ANND

TPHS

165

Nguyễn Thị Ánh

Vân

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

166

Nguyễn Thị Hồng

Vân

TS

Cộng tác viên

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LDS

167

Nguyễn Quốc

Văn

TS

Cộng tác viên

Thanh tra Chính phủ

HP - HC

168

Hoàng Văn

Vân

GS.TS

Cộng tác viên

ĐHQGHN

LDS

169

Trương Quang

Vinh

TS

Cộng tác viên

Nhà xuất bản Tư pháp

TPHS

170

Đinh Ngọc

Vượng

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nhà nước và Pháp luật

LLLSNN&PL

171

Nguyễn Xuân

Yêm

GS.TS

Cộng tác viên

Học viện Cảnh sát nhân dân

TPHS

172

Vũ Thị Hồng

Yến

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

173

Nguyễn Thị

Yến

TS

Cộng tác viên

Đại học Luật Hà Nội

LDS

174

Yvon Dandurant

 

GS

Cộng tác viên

Trường ĐH Fraser Valley, Abbotsford, Canada

TPHS

175

Herve ACENSIO

 

GS

Cộng tác viên

Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, CH Pháp

LQT

176

Pierre KLEIN

 

GS

Cộng tác viên

Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ

LQT

177

Monique CHEMILLER- GENDREAU

 

GS

Cộng tác viên

Đại học Paris 7, CH Pháp

LQT

178

Naoshi TAKASUKI

 

GS

Cộng tác viên

Đại học Kyoto, Nhật

LQT

179

Maomi

 

PGS.TS

Cộng tác viên

Đại học Nhật Bản

LLLSNN&PL

 
180
 
 
Vũ Thị Thu 
 
 
Hiền 
 
 
ThS 
 
 
Cộng tác viên
 
 
Học viện Tư pháp 
 
 
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081