Danh sách giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên năm học 2017 - 2018
Cập nhật lúc 22:55, 27/10/2017 (GMT+7)

Danh sách giảng viên kiêm nhiệm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Bộ môn đề xuất

1

Nguyễn Hải An

TS

Học viện Tòa án

Bộ môn Luật Dân sự

2

Hoàng Thị Quỳnh Chi

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Bộ môn Luật Kinh doanh

3

Nguyễn Bá Chiến

TS

Trường Đại học Nội vụ

Bộ môn Luật Quốc tế

4

Nguyễn Văn Cừ

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

5

Nguyễn Minh  Đoan

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

6

Bùi Xuân Đức

PGS.TS

Trường Đại học Đại Nam

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

7

Vũ Minh Giang

GS.TSKH

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

8

Nguyễn Thị Thu  Hà

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

9

Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật Dân sự

10

Trần Thị Hiền

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

11

Bùi Đăng Hiếu

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

12

Nguyễn Thị Huế

TS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bộ môn Luật Dân sự

13

Trần Thị  Huệ

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

14

Nguyễn Văn Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

15

Nguyễn Thị Việt Hương

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật

Bộ môn Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

16

Bùi Thị Huyền

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

17

Nguyễn Thị Lan

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

18

Nguyễn Minh  Mẫn

PGS.TS

Văn Phòng Chính phủ

Bộ môn Luật Kinh doanh

19

Đỗ Đức Minh

TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

20

Tạ Quang Ngọc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

21

Trần Minh Ngọc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

22

Đỗ Thị Phượng

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

23

Nguyễn Mạnh Thắng

TS

Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7

Bộ môn Luật Dân sự

24

Nguyễn Toàn Thắng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

25

Trịnh Đức  Thảo

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

26

Vương Thanh Thúy

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

27

Nguyễn Mậu Tuân

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

28

Hoàng Anh Tuấn

TS

Công ty Luật TNHH Biển Bắc 

Bộ môn Luật Dân sự

29

Trần Anh Tuấn

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

30

Chu Thị Trang Vân

TS

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

31

Nguyễn Quốc Văn

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

32

Vũ Thị Hải Yến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

 Danh sách Cộng tác viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ

1

Hoàng Thế Anh

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Dân sự
Bộ môn Luật Kinh doanh

2

Nguyễn Thị Vân Anh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

3

Trần Lan Anh

TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

4

Vũ Hồng Anh

PGS.TS

Viện nghiên cứu Lập pháp, Văn Phòng Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

5

Vũ Thị Lan Anh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

6

Trần Hải Âu

PGS.TS

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

7

Nguyễn Hồng Bắc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

8

Nguyễn Huy Ban

TS

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh

9

Phạm Công  Bảy

TS

Tòa án Nhân dân Tối cao

Bộ môn Luật Kinh doanh

10

Trần Văn Biên

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh

11

Nguyễn Bá Bình

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

12

Nguyễn Công Bình

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Dân sự

13

Nguyễn Thị Thanh Bình

TS

Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Luật Quốc tế

14

Nguyễn Văn Bình

TS

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ môn Luật Kinh doanh

15

Nông Quốc Bình

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

16

Tạ Thanh  Bình

TS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bộ môn Luật Kinh doanh

17

Trần Quốc Bình

TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

18

Charles Tucker

GS.TS

Viện Cam kết Quốc tế tại Chicago, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

19

Lê Thị  Châu

PGS.TS

Trường Đại học Công đoàn

Bộ môn Luật Kinh doanh

20

Nguyễn Hữu Chí

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

21

Nguyễn Văn  Cương

TS

Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

22

Lương Thanh Cường

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

23

Vũ Hải Đăng

TS

Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

24

Phạm Văn  Đạt

TS

Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

25

Lê Văn Đệ

PGS.TS

Tổng cục III, Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

26

Đào Mộng  Điệp

TS

Đại học Huế

Bộ môn Luật Kinh doanh

27

Nguyễn Văn Điệp

TS

Học viện Tòa án

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

28

Trần Văn Độ

PGS.TS

Tòa án Nhân dân Tối cao

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

29

Chu Tuấn Đức

TS

Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

30

Đặng Thế  Đức

TS

Công ty Luật Indochine Counsel

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

31

Nguyễn Minh Đức

GS.TS

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

32

Lê Đăng Doanh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

33

Đỗ Thị Dung

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

34

Lê Kim  Dung

TS

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ môn Luật Kinh doanh

35

Trương Thị Kim Dung

TS

Trường Cán bộ Thanh tra

Bộ môn Luật Kinh doanh

36

Trần Văn Dũng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

37

Nguyễn Triều  Dương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

38

Trần Thái Dương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

39

Hoàng Ngọc Giao

TS

Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Kinh doanh
Bộ môn Luật Quốc tế

40

Đường Minh Giới

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

41

Đỗ Đức Hồng Hà

TS

Ủy ban Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

42

Lê Thu Hà

TS

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật Dân sự

43

Trương Thị Hồng Hà

PGS

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

44

Vũ Trọng Hách

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

45

Hoàng Hùng Hải

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

46

Phạm Hồng Hải

PGS.TS

Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

47

Trịnh Đức Hải

TS

Ủy Ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

48

Trương Hồ Hải

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

49

Đào Thị  Hằng

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

50

Hoàng Thị Thuý Hằng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Dân sự

51

Nguyễn Minh Hằng

TS

Trường Đại học Ngoại thương

Bộ môn Luật Quốc tế

52

Lê Hồng Hạnh

GS.TS

Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh

53

Nguyễn Thị Hạnh

TS

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

54

Vũ Thu Hạnh

PGS.TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật Kinh doanh

55

Trần Đình  Hảo

PGS.TS

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh

56

Võ Trí Hảo

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

57

Harris Philip W.

GS

Trường Đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

58

Hervé Acensio

GS

Trường Đại học Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Cộng hòa Pháp

Bộ môn Luật Quốc tế

59

Hà Thị Mai  Hiên

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Dân sự

60

Vũ Thị Thu Hiền

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

61

Nguyễn Văn Hiển

TS

Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

62

Hoàng Phước Hiệp

PGS.TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Quốc tế

63

Phan Chí Hiếu

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

64

Nguyễn Am  Hiểu

TS

Nhà 7, Ngách 381/70 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự
Bộ môn Luật Kinh doanh

65

Nguyễn Ngọc Hòa

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

66

Tô Văn Hòa

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

67

Nguyễn Thị  Hồi

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

68

Bùi Minh Hồng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

69

Ngũ Quang Hồng

GS.TS

Học viện Pháp luật, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

70

Đặng Vũ Huân

TS

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Dân sự
Bộ môn Luật Kinh doanh

71

Dương Đăng Huệ

PGS.TS

Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

72

Chu  Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

73

Hoàng Văn Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

74

Phạm Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

75

Phạm Thị Thu Hương

TS

Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

76

Trần Minh Hưởng

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

77

Hồ Quang  Huy

TS

Cục Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Bộ môn Luật Kinh doanh

78

Trần Quang Huy

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

79

Nguyễn Văn Huyên

PGS.TS

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

80

Nguyễn Thanh Huyền

TS

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Bộ môn Luật Kinh doanh

81

Nguyễn Thị Thương Huyền

PGS.TS

Học viện Tài chính

Bộ môn Luật Kinh doanh

82

Phạm Tuấn Khải

TS

Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

83

Bùi Nguyên Khánh

PGS.TS

Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh
Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

84

Lê Trung Kiên

TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

85

Yuho Richard Kim

TS

Công ty Luật Logos

Luật Kinh doanh

86

Tường Duy Kiên

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

87

Trần Thị Thúy Lâm

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

88

Vũ Trọng  Lâm

TS

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

89

Nguyễn Phương Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

90

Vũ Thị Phương Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

91

Đỗ Xuân  Lân

TS

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

92

Leca Antoine

GS.TS

Trường Đại học Marseille

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

93

Cao Văn  Liên

PGS.TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

94

Phạm Văn Lợi

PGS.TS

Viện Khoa học Môi trường, Tổng Cục Môi trường

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

95

Vũ Đức Long

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự
Bộ môn Bộ môn Luật Quốc tế

96

Trần Văn Luyện

PGS.TS

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

97

Nguyễn Thái Mai

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

98

Trần Thị  Mai

TS

Học viện Chính trị khu vực 1

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

99

Nguyễn Văn  Mạnh

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

100

Maomi Iwase

PGS.TS

Trường Đại học Nhật Bản

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

101

Dương Tuyết Miên

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

102

Đinh Văn Minh

TS

Viện Khoa học Thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

103

Nguyễn Bình Minh

TS

Trường Đại học Ngoại thương

Bộ môn Luật Quốc tế

104

Nguyễn Đức Minh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Dân sự
Bộ môn Luật Kinh doanh

105

Nguyễn Thị Minh

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Quốc tế

106

Monique Chemillier-Gendreau

GS

Trường Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp

Bộ môn Luật Quốc tế

107

Nguyễn Văn Nam

TS

Học viện An ninh Nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

108

Nguyễn Thị Nga

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

109

Phạm Thị Thúy Nga

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh

110

Hoàng Thị Ngân

TS

Vụ Tổ chức Hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

111

Ngô Thị Kim Ngân

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

112

Lê Đình Nghị

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

113

Phạm Hữu Nghị

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh
Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

114

Hoàng Văn Nghĩa

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

115

Hồ Trọng Ngũ

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

116

Lưu Bình Nhưỡng

TS

Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật Kinh doanh

117

Nguyễn  Niên

PGS.TS

Nhà D17, Ngõ 80, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

118

Cao Thị Oanh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

119

Bùi Xuân  Phái

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

120

Nguyễn Như  Phát

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Kinh doanh

121

Nguyễn Thanh Phú

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

122

Nguyễn Đức Phúc

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

123

Vũ Thị  Phụng

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

124

Nguyễn Hiền Phương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

125

Trần Thị Thu Phương

PGS.TS

Trường Đại học Thương mại

Bộ môn Luật Quốc tế

126

Pierre Klein

GS

Trường Đại học Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ

Bộ môn Luật Quốc tế

127

Lê Hồng Quang

TS

Tòa án Nhân dân Tối cao

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

128

Vũ  Quang

TS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự
Bộ môn Luật Kinh doanh

129

Phạm Hồng Quất

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Luật Dân sự

130

Nguyễn Cảnh Quý

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Kinh doanh

131

Tào Thị Quyên

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

132

Lê Qúy Quỳnh

TS

Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

133

Nguyễn Như Quỳnh

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Luật Dân sự

134

Ralph Ruebner

GS

Trường Luật John Marshal, Chicago, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

135

Lê Thị Sơn

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

136

Nguyễn Sơn

TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

137

Nguyễn Anh Sơn

TS

Vụ pháp chế, Bộ Công thương

Bộ môn Luật Kinh doanh

138

Nguyễn Bá Sơn

TS

Hội Bộ môn Luật Quốc tế Việt Nam

Bộ môn Luật Quốc tế

139

Nguyễn Duy Sơn

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

140

Nguyễn Quốc Sửu

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

141

Đinh Dũng Sỹ

PGS.TS

Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Luật Kinh doanh

142

Takasugi Naoshi

GS

Trường Đại học Kyoto, Nhật

Bộ môn Luật Quốc tế

143

Lê Minh  Tâm

GS.TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

144

Phùng Trung Tập

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

145

Nguyễn Quang Thái

TS

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

146

Lê Ngọc Thắng

TS

Học viện Ngân hàng

Bộ môn Luật Kinh doanh

147

Nguyễn Đăng Thắng

TS

Học viện Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

148

Thái Vĩnh Thắng

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

149

Lê Mai Thanh

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Quốc tế

150

Lê Thị  Thanh

PGS.TS

Học viện Tài chính

Bộ môn Luật Kinh doanh

151

Tuấn Đạo Thanh

TS

Phòng Công chứng Số 1

Bộ môn Luật Dân sự

152

Đinh Xuân Thảo

PGS. TS

Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

153

Trần Phương Thảo

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

154

Đồng Thị Kim Thoa

TS

Học viện tư pháp

Bộ môn Luật Quốc tế

155

Nguyễn Thị Anh Thu

TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

156

Nguyễn Xuân Thu

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

157

Phạm Thị Giang Thu

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

158

Phan Hữu Thư

PGS.TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật Dân sự

159

Vũ  Thư

PGS.TS

Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

160

Kiều Đình Thụ

PGS.TS

Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

161

Nguyễn Thị Thuận

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Quốc tế

162

Lê Thị Thu Thủy

PGS.TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

163

Nguyễn Thanh Thủy

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Dân sự

164

Trần Quang Tiệp

TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

165

Nguyễn Trung Tín

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật Quốc tế

166

Ngô Mạnh Toan

TS.

Trường Cán bộ Thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

167

Võ Đình  Toàn

TS

Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật Kinh doanh

168

Nguyễn Xuân Trường

TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

169

Hoàng Văn Tú

TS

Viện nghiên cứu Lập pháp, Văn Phòng Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

170

Lương Minh Tuân

TS

Viện nghiên cứu Lập pháp, Văn Phòng Quốc hội

Bộ môn Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

171

Nguyễn Văn Tuân

TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

172

Lương Văn  Tuấn

TS

Học viện Thanh thiếu niên

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

173

Nguyễn Trí Tuệ

TS

Tòa án Nhân dân Tối cao

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

174

Nguyễn Quang Tuyến

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

175

Nguyễn Văn Tuyến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

176

Đỗ Thị Ngọc  Tuyết

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

177

Phạm Văn Tuyết

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Dân sự

178

Nguyễn Viết Tý

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

179

Phùng Thế Vắc

PGS.TS

Học viện An ninh Nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

180

Nguyễn Thị Ánh Vân

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

181

Nguyễn Thị Thu  Vân

TS

Trường Đại học Hòa Bình

Bộ môn Luật Dân sự

182

Vũ Thị Hồng Vân

PGS.TS

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Bộ môn Luật Kinh doanh

183

Nguyễn Tất Viễn

PGS.TS

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

184

Trương Quang Vinh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

185

Võ Khánh Vinh

GS.TS

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

186

Đinh Ngọc Vượng

PGS.TS

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật Quốc tế

187

Nguyễn Xuân Yêm

GS.TS

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

188

Trần Thị Hải Yến

TS

Học viện Ngoại giao

Bộ môn Luật Quốc tế

189

Yvon Dandurant

GS

Trường Đại học Fraser Valley, Abbotsford, Canada

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

190

Matthias Duehn

TS

Viet Diligence Legal (Vietnam)

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

Danh sách Cộng tác viên là Thạc sĩ

1

Trần Mạnh  Hùng

ThS

Công ty Luật Baker&Mc Kenzie, Hanoi Branch

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2

Trần Trung  Kiên

ThS

Công ty Luật S&B LAW

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

3

Huỳnh Phương  Nam

ThS

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

4

Trương Nhật  Quang

ThS

Công ty Luật YKVN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

5

Romain Bony-Cisternes

ThS

Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD - au Vietnam)

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

6

Mai Đức  Tân

ThS

Công ty Luật hợp danh INCIP

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

7

Hoàng Thu  Yến

ThS

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081