Hội đồng Giáo sư cơ sở
Cập nhật lúc 14:48, 03/07/2019 (GMT+7)

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ KHOA LUẬT, ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số: 1637/QĐ - ĐHQGHN ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc ĐHQGHN) 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Ngành, chuyên ngành

Chức trách trong Hội đồng

1

Phạm Hồng Thái

GS.TS

Luật học

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

Luật học

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

Luật học

Thư ký

4

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

Luật học

Ủy viên

5

Nguyễn Đăng Dung

GS.TS

Luật học

Ủy viên

6

Hoàng Thị Kim Quế

GS.TS

Luật học

Ủy viên

7

Đào Trí Úc

GS.TSKH

Luật học

Ủy viên

8

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

9

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

10

Ngô Huy Cương

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

11

Vũ Công Giao

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

12

Trịnh Quốc Toản

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

13

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

14

Nguyễn Tiến Vinh

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

 
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081