Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:40, 02/03/2015 (GMT+7)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong

Hội đồng

1

PGS.TS. Trịnh Quốc Toản

Giám đốc Trung tâm Luật So sánh

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

Phó Chủ nhiệm Khoa, phụ trách NCKH

P Chủ tịch

3

GS.TSKH. Lê Văn Cảm

Giám đốc Trung tâm Hình sự và Tội phạm học

Ủy viên

4

GS.TS. Nguyễn Bá Diến

Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

6

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Bộ môn Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

7

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chủ tịch Hội đồng Ngành Luật, ĐHQGHN

Ủy viên

8

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Luật

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

10

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Chủ nhiệm Khoa

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Giám đốc Trung tâm LERES, Khoa Luật

Ủy viên

12

PGS.TS. Ngô Huy Cương

Chủ nhiệm bộ môn Luật Dân sự

Ủy viên

13

PGS.TS. Vũ Công Giao

Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

14

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

Q. Chủ nhiệm bộ môn Luật Kinh doanh

Ủy viên

15

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh

Q. Chủ nhiệm bộ môn Luật Quốc tế

Ủy viên

16

TS. Mai Hải Đăng

Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác HSSV

Ủy viên

17

TS.GVC. Phan Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng QLKH&HTPT, phụ trách

Ủy viên thư ký

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081