Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:40, 02/03/2015 (GMT+7)

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong

Hội đồng

1.      

PGS.TS. Trịnh Quốc Toản

Giám đốc Trung tâm Luật So sánh

Chủ tịch

2.      

TS. Trịnh Tiến Việt

P. Chủ nhiệm Khoa, phụ trách NCKH

P. Chủ tịch

3.      

TS. Phan Thị Thanh Thủy

P. Trưởng phòng QLKH&HTPT, phụ trách

Ủy viên thư ký

4.      

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

P. Chủ nhiệm phụ trách Khoa

Ủy viên

5.      

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng BM Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

6.      

PGS.TS. Vũ Công Giao

Trưởng BM Hiến pháp – Hành chính

Ủy viên

7.      

PGS.TS. Ngô Huy Cương

Trưởng BM Luật Dân sự

Ủy viên

8.      

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

P. Trưởng BM Luật Kinh doanh, phụ trách

Ủy viên

9.      

TS. Nguyễn Tiến Vinh

P. Trưởng BM Luật Quốc tế, phụ trách

Ủy viên

10.                         

TS. Mai Hải Đăng

P. Trưởng phòng Quản lý đào tạo, phụ trách

Ủy viên

11.                         

GS.TSKH. Lê Văn Cảm

Giám đốc Trung tâm Hình sự và Tội phạm học

Ủy viên

12.                         

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Luật

Ủy viên

13.                         

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

BM Hiến pháp – Hành chính

Ủy viên

14.                         

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chủ tịch Hội đồng Ngành Luật, ĐHQGHN

Ủy viên

15.                         

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

BM Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

16.                         

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Giám đốc Trung tâm LERES, Khoa Luật

Ủy viên

17.                         

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế

Ủy viên

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081