Danh mục hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học
Cập nhật lúc 17:52, 21/08/2019 (GMT+7)


DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA HỌC

 

STT

Thời gian

Địa điểm

Tên Hội thảo/Tọa đàm khoa học

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1

11/7/2015

Khoa Luật-ĐHQGHN

Hội thảo về Quyền con người

BM LLLSNN&PL

Hội thảo

2

21/7/2015

Thanh Hóa

Hội thảo về “Đề án nâng cấp Khoa Luật thành Trường ĐH Luật thành viên ĐHQGHN”

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học cấp Khoa

3

29/8/2015

Khoa Luật-ĐHQGHN

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự Việt Nam tăng cường bảo vệ các quyền con người

BM Tư pháp HS

Tọa đàm góp ý sửa đổi Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự Việt Nam 2015

4

28/9/2015

ĐHQGHN

Hội thảo “Góp ý hoàn thiện Đề án thành lập Trường ĐH Luật thành viên ĐHQGHN”

ĐHQGHN;

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo

5

2/10/2015

Khoa Luật-ĐHQGHN

Luật tiếp cận thông tin trên Thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

BM Luật HC-HP;

Tạp chí NCLP

Hội thảo góp ý  xây dựng Dự thảo Luật tiếp cận thông tin ở VN

6

18/11/2015

Khoa Luật-ĐHQGHN

Chủ đề 1: Tư duy pháp lý: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chủ đề 2: Tiếp cận dựa trên quyền: Lý luận và thực tiễn

Bộ môn HP-HC và Bộ môn Lý luận LS NN&PL

Tọa đàm khoa học

7

21/11/2015

Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An

Góp ý Dự thảo Luật tiếp cận thông tin

Khoa Luật, ĐHQGHN

Văn phòng

Quốc hội

Hội thảo khoa học góp ý Dự luật tiếp cận thông tin ở VN

8

03/12/2015

Khoa Luật-ĐHQGHN

Hội thảo tập huấn “Lồng ghép giảng dạy các vấn đề nhân quyền hiện đại trong các môn dân sự”

Trung tâm nghiên cứu về Quyền con người và Quyền công dân

Hội thảo

9

3/2016

Khoa Luật-ĐHQGHN

Hội nghị “Tổng kết Dự án Đan Mạch”

Ban Quản lý Dự án Đan Mạch

Hội nghị

10

3/2016

Khoa Luật-ĐHQGHN

Tọa đàm khoa học “Luật phân biệt đối xử và chính sách bình đẳng ở Vương quốc Anh”

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm

11

4/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học “Pháp luật biểu tình ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam”

 

Khoa Luật, ĐHQGHN và Viện NCLP thuộc UBTVQH

Hội thảo góp ý Dự luật Biểu tình

12

5/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa năm học 2015-2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

13

5/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo quốc tế “Pháp luật Pháp và Việt Nam – truyền thống và hiện đại”

Khoa Luật, ĐHQGHN và các đối tác Pháp

Hội thảo quốc tế

14

5/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo “Cơ chế đảm bảo quyền lập hội, hội họp của công dân ở nước ta – Thực trạng và giải pháp”

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

15

6/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

“Cơ chế đảm bảo thực hiện quyền lập hội ở các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Khoa Luật, ĐHQGHN và Viện NCLP thuộc UBTVQH

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật về hội

16

6/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo “Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do đến việc đảm bảo quyền con người ở VN”

Khoa Luật, ĐHQGHN

Góp ý hoàn thiện pháp luật trong nước trong bối cảnh ký kết, gia nhập các FTA

17

7/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Toạ đàm khoa học về "Hoàn thiện môi trường pháp lý kinh doanh ở Việt Nam"

Bộ môn Luật Kinh doanh

 

18

7/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo phù hợp Hiến pháp 2013"

Bộ môn LHP - LHC

 

19

7/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hoàn thiện hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo Thạc sĩ pháp luật về QCN

Dự án Nauy

Tọa đàm

20

10/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Đổi mới hoạt động đào tạo và NCKH ở các trường luật ở Việt Nam hiện nay

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo cấp Khoa

21

10/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Những vấn đề đương đại của Luật Nhân đạo quốc tế - các khía cạnh quốc tế và Việt Nam

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo quốc tế

22

10/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm: "Các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người"

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm

23

11/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học “Quản trị tốt: Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam”

Bộ môn Luật HP-HC và Bộ môn LLLSNN&PL

Hội thảo

24

12/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo "Kinh nghiệm thế giới về các quy định liên quan tới chuyển đổi giới tính"

Bộ môn Luật HP-HC và Bộ môn Luật Dân sự

Hội thảo

25

12/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm "Phương pháp và kỹ năng NCKH đối với sinh viên Luật"

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm

26

12/2016

Khoa Luật, ĐHQGHN

Góp ý hoàn thiện Đề án thành lập trường Đại học Luật thuộc ĐHQGHN

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo cấp khoa

27

1/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học “Giảng dạy, nghiên cứu về quản trị và phòng chống tham nhũng”

Khoa Luật (Bộ môn Luật Hiến pháp-Luật Hành chính và Lý luận-lịch sử nhà nước và pháp luật)

Hội thảo khoa học

28

1/2017

Khoa Luật

Tọa đàm khoa học “Định hướng đào tạo tội phạm học và phòng ngừa tội phạm”

Khoa Luật (Bộ môn Tư pháp hình sự)

Tọa đàm khoa học

29

2/2017

Khoa Luật

Tọa đàm khoa học “Mô hình bảo hiến phi tập trung của Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống Donal Trump”

Khoa Luật (Bộ môn LHP-LHC)

Tọa đàm khoa học

30

3/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học quốc tế “Phương pháp giảng dạy ở cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam”

Khoa Luật phối hợp với Viện FES (LB. Đức tại Việt Nam)

Hội thảo khoa học quốc tế

31

3/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học “Nhà nước kiến tạo phát triển: Lý luận và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam”

Khoa Luật

Hội thảo cấp Khoa

32

4/2017

Khoa Luật

Tọa đàm khoa học “Soạn thảo văn bản pháp luật và pháp điển hóa”

Khoa Luật (Bộ môn Lý luận và lịch sử NN&PL)

Tọa đàm khoa học

33

4/2017

Khoa Luật

Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế trong lĩnh vực luật và một số ngành KHXH&NV khác”

Khoa Luật

Tọa đàm

34

4/2017

Khoa Luật

Hội thảo “Dung hòa giữa kinh tế và môi trường thực tiễn ở Việt Nam”

Chương trình Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế của Khoa Luật phối hợp với Hội các luật gia về hợp tác kinh tế (AJCE)

Hội thảo

35

5/2017

Khoa Luật

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2017

Khoa Luật

Hội nghị

36

5/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Khoa Luật

Hội thảo khoa học

37

5/2017

Khoa Luật

Tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật”

Khoa Luật (Chi bộ Giảng viên)

Tọa đàm

38

7/2017

Khoa Luật

Tọa đàm “Giới thiệu và bình luận về Phần những quy định chung của BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017”

Khoa Luật (Bộ môn Tư pháp Hình sự)

Tọa đàm

39

7/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học “Quản trị nhà nước hiện đại: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Khoa Luật

Hội thảo khoa học

40

8/2017

Khoa Luật

Tọa đàm khoa học “Danh mục từ các chuyên ngành Luật Hiến pháp và Nhân quyền của quyển Luật học, Bách khoa toàn thư Việt Nam”

Khoa Luật

Tọa đàm khoa học

41

9/2017

Khoa Luật

Summer school “Các quyền công dân và sự tác động đến pháp luật TTHS”

Khoa Luật phối hợp với Viện FES Liên bang Đức

Summer school

42

10/2017

Khoa Luật

Tọa đàm khoa học quốc tế “Chính sách, pháp luật về phát triển bền vững liên quan đến môi trường và cạnh tranh ở Đức và Việt Nam”

Khoa Luật phối hợp với Viện FES Liên bang Đức

Tọa đàm khoa học quốc tế

43

10/2017

Khoa Luật

Tọa đàm “Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học cho các sinh viên, học viên ngành luật”

Khoa Luật

Tọa đàm

44

11/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học quốc tế “Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam”

Khoa Luật, ĐHQGHN; Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đại học Champasack, Lào

Hội thảo khoa học quốc tế

45

11/2017

Khoa Luât

Hội thảo “Triển khai Dự án hỗ trợ các nguyên tắc tranh tụng trong tư pháp hình sự ở Việt Nam”

Khoa Luật (Trung tâm LERES), UNDP

Hội thảo

 

46

11/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học quốc tế “Phân quyền hành chính: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Ma-rốc và Việt Nam”

Khoa Luật và ĐSQ Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc tế

47

11/2017

Khoa Luật

Tọa đàm “Thực tiễn về điều ước quốc tế của Ma-rốc”

Khoa Luật và ĐSQ Vương quốc Ma-rốc

Tọa đàm

48

11/2017

Khoa Luật

Hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng trong sử dụng viện trợ phát triển trên thế giới và Việt Nam”

Khoa Luật (Bộ môn LHP-LHC và Bộ môn LLLSNNPL)

Hội thảo khoa học

49

11/2017

Khoa Luật

Tọa đàm “Luật, Tài chính và phát triển”

Khoa Luật (Đoàn Khoa)

Tọa đàm

50

12/2017

Khoa Luật ĐHQGHN và Khoa Luật Đại học Vinh

Bảo đảo quyền con người trong hoạt động tố tụng

Khoa Luật

Hội thảo

51

1.2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam

Khoa Luật

Hội thảo cấp Khoa

52

1.2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ người yếu thế trong lĩnh vực luật tư ở Việt Nam và Đài Loan”

 

Khoa Luật ĐHQGHN phối hợp với Trường Luật, Đại học Chungcheng và Trường Luật Đại học Tunghai (Đài Loan)

Hội thảo khoa học quốc tế

53

1.2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Bảo vệ bầu khí quyển và luật quốc tế”

BM Luật quốc tế

Tọa đàm khoa học

54

2.2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm: Bảng mục từ chuyên ngành Công pháp Quốc tế, Tư pháp Quốc tế, Thương Mại Quốc tế trong Quyển Luật học, Bách khoa Toàn thư Việt Nam

BM Luật quốc tế

Tọa đàm

55

3/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Quyền của người cao tuổi trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

BM. LHP-LHC

Hội thảo khoa học

56

3/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Những vấn đề nổi bật của pháp luật kinh doanh và dân sự hiện đại của Việt Nam và Đức dưới góc nhìn so sánh

BM. LKD

Hội thảo khoa học

57

4/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Quyền của người nước ngoài trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

BM. LHP-LHC

Hội thảo khoa học

58

5/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo Quốc tế “Pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng chống tác hại của rượu, bia - nghiên cứu so sánh”

Khoa Luật và Đại học Aix Marseille, Cộng hòa Pháp

Hội thảo khoa học quốc tế

59

5/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học: Thực trạng pháp luật kinh doanh tại Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu với các hiệp định thương mại thế hệ mới

BM. LKD

Hội thảo khoa học

60

5/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Phạm vi và giới hạn của tự do Internet

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo cấp Khoa

61

5/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa 2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội nghị NCKH cấp Khoa

62

6/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Những đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực luật nhân đạo quốc tế

Khoa Luật (BM LQT) và Văn phòng chữ thập đỏ quốc tế tại VN

Hội thảo quốc tế

63

7/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thực hiện công bố quốc tế

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm

64

7/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Sử dụng án lệ ở Hoa Kỳ và việc giảng dạy án lệ ở các trường đại học Hoa Kỳ

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm quốc tế

65

9/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hạn chế quyền cơ bản trong hệ thống pháp luật Canada

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm chuyên đề

66

8/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Chất lượng hoạt động giám sát tư pháp của Quốc hội – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khoa Luật

Viện Nghiên cứu lập pháp

Hội thảo khoa học

67

9/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Đánh giá thi hành Hiến pháp 2013

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

68

11/2018

Đà Nẵng

Những phát triển mới của Luật Biển quốc tế - góc nhìn quốc tế và Việt Nam

Trường Đại học Duy Tân, Phái Đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam và Trung tâm Luật Quốc tế, Trường Đại học Tự do, Vương quốc Bỉ

Hội thảo quốc tế

69

11/2018

ĐHQGHN

Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 và một số điểm mới của tiến trình cải cách tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao

Tọa đàm chuyên đề

70

11/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Các vấn đề lý luận về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng

ĐSQ Anh tại VN

Hội thảo khoa học

71

11/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Quyền của người khuyết tật – Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

72

12/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Quyền con người trong lĩnh vực lao động

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm

73

1/2019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Chính phủ mở, Chính phủ điện tử và Quản trị nhà nước hiện đại

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

74

2/1019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Quyền về môi trường: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

75

2/1019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Kết quả phòng chống tham nhũng của Đảng – 5 năm nhìn lại

Khoa Luật, ĐHQGHN

Tọa đàm

76

3/2019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hoàn thiện pháp luật tư trong bối cảnh kỷ nguyên số: kinh nghiệm của Đức và Việt Nam

Khoa Luật và Viện FES (Đức)

Hội thảo khoa học quốc tế

77

3/2019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Pháp luật về dịch vụ công trên thế giới và ở Việt Nam

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

78

5/2019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Chính sách, pháp luật và thực tiễn thi hành án hình sự ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

79

5/2019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

80

8/2019

Khoa Luật, ĐHQGHN

Bình đẳng và phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam

Khoa Luật, ĐHQGHN

Hội thảo khoa học

81

8/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Luật học trước biến đổi của thời đại

ĐHQGHN

Hội thảo khoa học quốc tế

82

8/2018

Khoa Luật, ĐHQGHN

Những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Bộ môn LL-LSNN&PL và Bộ môn LHP-LHC

Hội thảo khoa học

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081