Hội Sinh viên Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:43, 02/03/2015 (GMT+7)

1. Giới  th­iệu chung 

 

Hội Sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Khoa Luật với sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi toàn thể sinh viên tại cơ sở cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội Sinh viên Việt Nam; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

b. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

c. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

d. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.     

3. Cơ cấu tổ chức
ngoc.son2309@gmail.com
trinhthuhuong112@gmail.com

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail

Ghi chú

             BAN THƯ KÍ

1

Trần Đăng Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật

0904882096

ngoc.son2309@gmail.com

 

2

Nguyễn Diệu Hoa

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật

01652018885

gemme.p.r.o@gmail.com

 

3

Thân Thu Thảo

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật

01664458379

tkohetham@gmailcom

 

4

Nguyễn Hồng Phú

Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Khoa Luật

01689558650

saugao199@gmail.com

 

5

Trịnh Thu Hương

Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Khoa Luật

01696432566

trinhthuhuong112@gmail.com

 

        BAN CHẤPHÀNH

1

Trần Đăng Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật

0904882096

ngoc.son2309@gmail.com

 

2

Nguyễn Diệu Hoa

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật

01652018885

gemme.p.r.o@gmail.com

 

3

Thân Thu Thảo

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật

01664458379

tkohetham@gmailcom

 

4

Nguyễn Hồng Phú

Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Khoa Luật

01689558650

saugao199@gmail.com

 

5

Trịnh Thu Hương

Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Khoa Luật

01696432566

 

6

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

0969355094

quynhanh161094@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Thu Trang

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

0988076166

nguyentttrang95@gmail.com

 

8

Lê Thị Thu Thảo

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

0919140993

lethao.soori1409@gmail.com

 

9

Đinh Thị Huyền Anh

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

0937 787 682

huyenanhdinh0217@gmail.com

 

10

Phạm Thị Quỳnh

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

01659312193

quynh pham.vnu@gmail.com

 

11

Nguyễn hồng anh

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

0974050893

nguyenhonganh58@gmail

 

12

Phạm Hải Yến

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

0988150173

yeye.law@gmail.com

 

13

Nguyễn Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

 0936425885

thuanhnguyen395@gmail.com

 

14

Nguyễn Văn Toán

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

01659759200

nguyenvantoank57b@gmail.com

 

15

Hà Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

01694000040

phuongthaoha94@gmail.com

 

16

Hồ Trung Hiếu

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

01227351968

hieuhotrung95@gmail.com

 

17

Lê Thị Lan

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Khoa Luật

01676 282709

Lanvp23195@gmail.com

 

                                                                                                                         BAN KIỂM TRA

1

Nguyễn Ngọc Mai

Trưởng ban Kiểm Tra Hội Sinh viên Khoa Luật

01652018885

gemme.p.r.o@gmail.com

 

2

Đào Trọng Khôi

Ủy viên Ban kiểm tra Hội sinh viên Khoa Luật

 

 

 

3

Nguyễn Hồng Nhung

Ủy viên Ban kiểm tra Hội sinh viên Khoa Luật

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Hội Sinh Viên Khoa Luật _ tầng 5 nhà E1 – 144 Xuân Thủy Cầu Giấy

Email : hoisinhvienkhoaluat@gmail.com

Chủ tịch Hội Sinh viên: Lều Vũ Linh

ĐT: 0983960863

Email: leoluprecio@gmail.com

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081