Hội thảo “ Pháp luật về dịch vụ công trên thế giới và ở Việt Nam”
Cập nhật lúc 15:40, 21/03/2019 (GMT+7)

ày 21/3/2019, tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra Hội thảo “ Pháp luật về dịch vụ công trên thế giới và ở Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức bởi sự phối hợp giữa Khoa Luật, ĐHQGHN và Viện Nghiên cứu Lập pháp, Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội.

 

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Vũ Hồng Anh – Đại diện Ban chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện pháp luật dịch vụ công ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Lập pháp chủ trì, PGS. TS. Lương Minh Tuân – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Về phía Khoa Luật có PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Chủ nhiệm Khoa, cùng các học giả, các chuyên gia, các giảng viên, học viên, sinh viên.
 
 

 

Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ cho các nhu cầu, lợi ích cơ bản, thiết yếu của người dân và cộng đồng xã hội, nhằm bảo đảm ổn định, công bằng và phát triển, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Dịch vụ công là dịch vụ mới trong xã hội, sự xuất hiện của dịch vụ công đã tác động và đặt ra những yêu cầu mới với hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nhà nước ban hành pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực dịch vụ công phù hợp với ý chí, lợi ích của Nhà nước, đáp ứng với nhu cầu thực tế của người dân. Ngược lại, các dịch vụ công cần có những định hướng thống nhất từ Nhà nước để tồn tại, phát triển đúng với quy luật, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân trong thời kỳ hội nhập. Điều chỉnh pháp luật với các dịch vụ công là nhu cầu tất yếu nhưng pháp luật chỉ có thể phát huy được ưu thế của mình khi các quy định toàn diện, thống nhất và phù hợp với các điều kiện khách quan. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dịch vụ công là một quá trình với những bước đi thận trọng trên cơ sở nhận thức đúng đắn về bản chất, phạm vi các dịch vụ cũng như các yêu cầu về cách thức tổ chức và mô hình cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện của nước ta. Pháp luật hiện hành được ban hành trong giai đoạn đầu hình thành các dịch vụ công ở Việt Nam nên không thể tránh khỏi những hạn chế, bất cập do nhận thức về dịch vụ chưa thật đầy đủ, toàn diện. Bản thân các dịch vụ công vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển nên cần có những quy định pháp luật khoa học, thống nhất để định hướng sự phát triển lâu dài phù hợp với xu thế khách quan. Trong khi đó nhu cầu của người dân về các dịch vụ công không ngừng tăng cao về số lượng, phong phú, đa dạng về nội dung; nhu cầu về quản lý nhà nước một cách có hiệu lực, hiệu quả các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong tình hình mới đã đặt ra những đòi hỏi mới với pháp luật về dịch vụ công. Tất cả các yếu tố này đã tác động buộc hệ thống quy phạm pháp luật về dịch vụ công phải không ngừng được bổ sung những quy định mới, tiến bộ, sửa đổi, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, lạc hậu để phù hợp với nhu cầu của toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia uy tín đã tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề đặt ra để hoàn thiện pháp luật dịch vụ công: Khái niệm dịch vụ công, đo lường chất lượng dịch vụ, dịch vụ công trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, thử nghiệm trung tâm dịch vụ công, dịch vụ công trong giáo dục, trong quản lý đất đai, dịch vụ công trong pháp luật một số nước Trung Quốc, Pháp, Nhật … đồng thời đưa ra nhiều những ý kiến, giải pháp khoa học phù hợp để các cơ quan hữu quan nghiên cứu nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về dịch vụ công Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Minh Tùng - Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081