Hướng dẫn đăng ký học các học phần học lại và nộp tiền học lại, học cải thiện điểm, đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo của sinh viên đại học chính quy
Cập nhật lúc 15:03, 09/03/2017 (GMT+7)

Triển khai Kế hoạch học tập kỳ II, năm học 2016 – 2017, liên quan tới việc nộp học phí học lại, học cải thiện điểm và đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo bao gồm: học phần bắt buộc, học phần tự chọn, học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh và các học phần Giáo dục Thể chất và thể thao, Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa Luật thông báo cho sinh viên các lớp chính quy như sau:

1. Đăng ký học lại:

- Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó;

 - Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng ký học học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế. Ví dụ: sinh viên bị điểm F học phần Bóng rổ, sinh viên phải đăng ký học lại học phần Bóng rổ hoặc học phần Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Cờ vua …

2. Thời gian đăng ký học phần, và mức nộp học phí:

- Thời gian thực hiện: Sinh viên nộp phí học lại, học cải thiện điểm, các học phần ngoài chương trình đào tạo, hạn cuối vào tuần thứ 6 của học kỳ.

- Mức học phí 01 tín chỉ học lại, học cải thiện, đăng ký học ngoài chương trình đào tạo = Mức thu học phí theo quy định mức học phí/01 tín chỉ (theo quy định của từng năm học) x hệ số 1,5.

3. Quy trình thực hiện:

            +) Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trên cổng thông tin đào tạo;

+) Sinh viên nộp đơn học lại (theo mẫu của phòng QLĐT);

+) Lấy xác nhận của phòng QLĐT;

+) Nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính;

+) Trình biên lai nộp tiền tại phòng QLĐT.

Sinh viên chỉ được công nhận điểm học phần khi đã đóng học phí đầy đủ bao gồm học phí của học kỳ, hoặc học phí học lại, học cải thiện điểm. Vì vậy, Khoa yêu cầu sinh viên các lớp chính quy thuộc diện học lại, học cải thiện điểm, đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo thực hiện đúng quy trình về việc đóng học phí nêu trên.

Trường hợp sinh viên đã có điểm học phần nhưng chưa hoàn thiện đóng học phí, khẩn trương hoàn thiện việc đóng học phí học lại, học cải thiện điểm trước ngày 31/3/2017, sau thời hạn quy định trên nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí học lại, học cải thiện điểm, học thêm các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ không được công nhận kết quả học tập.  

Trân trọng thông báo./.
Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081