Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội
Cập nhật lúc 10:07, 07/02/2018 (GMT+7)

Phòng Đào tạo và Công tác HSSV hướng dẫn thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội dành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Luật, ĐHQGHN như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG 1: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao

- Căn cứ để xác định người dân tộc ít người là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Người dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo).

- Mức trợ cấp: 140.000 VNĐ/tháng.

- Hồ sơ gồm: (xét 1 lần, hưởng cả khóa học cho đến khi có quy định mới)

+ 01 Tờ khai trợ cấp xã hội (Mẫu đơn: 01/TCXH)

+ 01 Đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên (Mẫu đơn: 03/TCXH)

+ 01 hộ khẩu (bản sao có công chứng);

+ 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

2. ĐỐI TƯỢNG 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

- Ðây là những người không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên (sinh viên phải xuất trình giấy xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi học sinh, sinh viên cư trú).

- Mức trợ cấp: 100.000 VNĐ/tháng.

- Hồ sơ gồm: (xét 1 lần, hưởng cả khóa học cho đến khi có quy định mới)

+ 01 Tờ khai trợ cấp xã hội (Mẫu đơn: 01/TCXH)

+ 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

+ 01 giấy chứng tử của cha và mẹ (bản sao có công chứng)

+ 01 Đơn xin xác nhận là sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (trường hợp sinh viên không có giấy chứng tử của cha và mẹ) (Mẫu đơn: 04/TCXH)

3. ĐỐI TƯỢNG 3: Sinh viên là người tàn tật có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn

- Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế). Học sinh, sinh viên thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

- Mức trợ cấp: 100.000 VNĐ/tháng

- Hồ sơ gồm: (Xét theo từng kỳ: vào mỗi đầu kỳ học, sinh viên phải nộp bổ sung Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn)

+ 01 Tờ khai trợ cấp xã hội (Mẫu đơn: 01/TCXH)

+ 01 biên bản giám định y khoa về mức độ tàn tật

+ 01 giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn

4. ĐỐI TƯỢNG 4: Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo phải xuất trình giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận theo mẫu giấy chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009.

- Mức trợ cấp: 100.000 VNĐ/tháng

Hồ sơ gồm: (Xét theo từng kỳ: vào mỗi đầu kỳ học, sinh viên phải nộp đầy đủ hồ sơ xin trợ cấp xã hội theo quy định )

+ 01 Tờ khai trợ cấp xã hội (Mẫu đơn: 01/TCXH)

+ 01 Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo (Mẫu đơn: 02/TCXH)

+ Giấy xác nhận Bảng điểm trung bình học tập trong kỳ được xét >= 2.5 (có điểm rèn luyện >=65)

 

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 14/3/2018 (các ngày thứ Ba và thứ Năm)

* Địa điểm: Phòng ĐT & CTHHSSV (Phòng 111, Nhà E1, Khoa Luật)

Mọi chi tiết liên hệ: Cô Hoàng Thị Bích Phượng - Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên (Phòng 111, Nhà E1, Khoa Luật, ĐT: 024.37549714).
Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081