Kế hoạch tổ chức lớp học Ngoại ngữ tăng cường cho sinh viên khóa QH - 2017 - L (K62) sau kỳ thi sát hạch Ngoại ngữ ngày 26/8/2017 và ngày 08/9/2017
Cập nhật lúc 8:49, 12/09/2017 (GMT+7)

Căn cứ Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);

Căn cứ Công văn số 802/TB-ĐHNN ngày 05/7/2017 của trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) - ĐHQGHN về kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018 và Công văn số 1040/ĐHNN - ĐT ngày 01/9/2017 của trường ĐHNN về kế hoạch triển khai các lớp tiếng Anh tăng cường 1 (TATC1), học kỳ I, năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kết quả thi sát hạch ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Khóa QH - 2017 - L (K62);

Khoa Luật thông báo về kế hoạch mở các lớp TATC1 cho sinh viên khóa QH - 2017 - L (K62) như sau:

- Đối tượng học: Sinh viên không Đạt trong kỳ thi sát hạch ngày 26/8/2017 và ngày 08/9/2017;

- Thời lượng học: 90 tiết/11 tuần; 02 buổi /01 tuần; mỗi buổi: 04 tiết;

- Thời gian học: từ ngày 18/9/2017 - 08/12/2017;

- Thời khóa biểu và danh sách chia lớp: sinh viên xem tại Website của Khoa Luật: law.vnu.edu.vn

- Mức thu học phí, thời gian và địa điểm thu:

Học phí của 01 sinh viên: 25.000đ/01 giờ tín chỉ x 90 giờ tín chỉ = 2.250.000 đồng (Hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng);

+ Thời gian thu: Từ ngày 13/9 - 22/9/2017;

+ Địa điểm thu: Phòng 302 – Nhà E1; sinh viên trình biên lai thu tiền tại phòng 111 – Nhà E1.

- Giải quyết thắc mắc, điều chỉnh danh sách lớp học phần đề nghị sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên hạn cuối trước 15h30 ngày 15/9/2017 (thứ 6).

Ghi chú:

 - Tiếng Anh tăng cường 1: 90 giờ tín chỉ.

- Tiếng Anh tăng cường 2: 90 giờ tín chỉ.

- Trường ĐHNN tổ chức thi sát hạch khi hết học phần TATC 1. Nếu đạt trình độ Bậc 2, sinh viên sẽ được miễn học phần TATC2 và đủ điều kiện đăng ký vào học chương trình chính TACS1, TACS2, TACS3 gồm 14 tín chỉ để đạt trình độ bậc 3.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập đúng thời gian, tiến độ theo thông báo.

Đăng tin: Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081