Kế hoạch triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng năm 2016
Cập nhật lúc 0:00, 18/03/2016 (GMT+7)

Khoa Luật thông báo về kế hoạch triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng năm 2016, cụ thể như sau:

1.     Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật học theo tiêu chuẩn của AUN

-      Thời gian: từ 01/03/2016 – 15/09/2016

-      Gồm 07 nhiệm vụ:

o   Xây dựng kế hoạch Đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật học.

o   Tổ chức tập huấn về đánh giá CTĐT của AUN.

o   Thực hiện Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN.

o   Nộp báo cáo TĐG CTĐT cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN.

o   Hoàn thiện báo cáo TĐG và dịch báo cáo TĐG, các minh chứng cốt lõi sang tiếng Anh.

o   Viện ĐBCLGD thẩm định và nộp báo cáo TĐG cho Ban thư ký của AUN.

o   Đoàn chuyên gia đánh giá của AUN thực hiện khảo sát, đánh giá tại Khoa Luật.

2.     Đánh giá chất lượng đồng cấp Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quyền con người và Quyền công dân theo định hướng chuẩn của AUN

-      Thời gian: 01/03/2016 – 15/09/2016

-      Gồm 07 nhiệm vụ:

o   Xây dựng kế hoạch Đánh giá chất lượng đồng cấp theo định hướng bộ tiêu chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quyền con người và Quyền công dân.

o   Tổ chức tập huấn về đánh giá đồng cấp CTĐT theo định hướng AUN.

o   Thực hiện Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo định hướng tiêu chuẩn của AUN.

o   Nộp báo cáo TĐG CTĐT cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN.

o   Hoàn thiện báo cáo TĐG và nộp cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN.

o   Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của ĐHQGHN thực hiện khảo sát, đánh giá tại Khoa Luật.

o   Khoa Luật phản hồi kết quả đánh giá sơ bộ.

3.     Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật Kinh doanh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-      Thời gian: 01/04/2016 – 30/12/2016

-      Gồm 07 nhiệm vụ:

o   Xây dựng kế hoạch Đánh giá chất lượng đồng cấp theo định hướng bộ tiêu chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật Kinh doanh.

o   Tổ chức tập huấn về đánh giá đồng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

o   Thực hiện Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

o   Nộp báo cáo TĐG CTĐT cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN.

o   Hoàn thiện báo cáo TĐG.

o   Viện ĐBCLGD thẩm định và nộp báo cáo TĐG cho TTKĐCL.

o   Khoa Luật chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn đánh giá ngoài.

Chi tiết kế hoạch xem tại tệp đính kèm./.

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081