NCS. Bùi Thị Hải Như bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:48, 07/02/2018 (GMT+7)

Ngày 06/02/2018, Nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Thị Hải Như đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chuyên ngành Luật Kinh tế với đề tài “Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam”.

 

Trước thực trạng và định hướng hoàn thiện pháp luật theo Hiến pháp 2013, nhiều đạo luật thuộc lĩnh vực công và tư hiện nay đã và đang được nghiên cứu, sửa đổi như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Hình sự… và nhiều đạo luật tương ứng về tố tụng. Điều đó đặt ra nhu cầu nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng để đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật về kinh doanh thương mại. Đây chính là những lý do mà NCS. Bùi Thị Hải Như đưa ra để lựa chọn đề tài “Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ.

 

Luận án có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận về giải quyết tranh chấp nhãn hiệu; Chương 3: Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp nhãn hiệu ở Việt Nam; Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện các cơ chế giải quyết tranh chấp nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay

 
 
 
 

Trong công trình này, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: Phân loại tranh chấp nhãn hiệu; phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xem xét tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; đánh giá lại tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; xây dựng lý luận hệ thống các hình thức giải quyết tranh chấp trong và ngoài nhà nước liên quan tới nhãn hiệu; quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu; và kiến nghị cụ thể xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay về giải quyết tranh chấp nhãn hiệu.

 
Hội đồng nhận thấy, NCS. Bùi Thị Hải Như đã nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và đưa và kiến nghị cụ thể xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay về giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Với 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua luận án, NCS. Bùi Thị Hải Như xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.
Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081