NCS. Mai Văn Duẩn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 15:07, 04/12/2017 (GMT+7)

Ngày 04/12/2017, Nghiên cứu sinh (NCS) Mai Văn Duẩn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) với đề tài: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay (BVNTC).

 
 

Tố cáo và giải quyết tố cáo có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong quản lý xã hội. Tố cáo là một trong những kênh thông tin giúp nhà nước phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi gian lận, tiêu cực, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Giải quyết tố cáo một cách nghiêm túc sẽ góp phần bảo vệ lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Theo đó, NCS cũng chỉ ra rằng: Tố cáo để đấu tranh chống lại các biểu hiện vi phạm pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn trong việc thi hành công vụ, nhiệm vụ mang tính quyền lực nhà nước cũng như mọi hành vi vi phạm pháp luật khác đòi hỏi người tố cáo phải thực sự gan dạ, dũng cảm đương đầu với những khó khăn, thách thức trong việc tiếp cận, cung cấp chứng cứ và trách nhiệm pháp lý (hành chính, dân sự và hình sự); trong việc chịu đựng sự nhìn nhận tiêu cực, những áp lực từ dư luận xã hội, những người xung quanh và ngay cả từ phía bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong gia đình; đặc biệt là sự trù dập, cô lập và trả thù của người bị tố cáo. Luận án của NCS. Mai Văn Duẩn có kết cấu gồm 04 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.

Chương 2. Các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ người tố cáo.

Chương 3. Thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam.

Chương 4. Quan điểm, giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay.

 
 
 
 

Nhận xét tại Hội đồng, các thành viên Hội đồng đều cho rằng đây công trình khoa học ở cấp độ tiến sĩ luật học nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về xây dựng và hoàn thiện pháp luật BVNTC ở Việt Nam. Về mặt lý luận, luận án bổ sung một nguồn tư liệu hữu ích, tin cậy vào những nghiên cứu hiện có về tố cáo và BVNTC, qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật có cách nhìn nhận sâu sắc, toàn diện hơn về pháp luật và cơ chế BVNTC trên thế giới và ở Việt Nam.  

Về mặt thực tiễn, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nhà nước hữu quan và các tổ chức xã hội trong việc sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật, cũng như tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các văn bản pháp luật BVNTC.

Quyết nghị tại Hội đồng có 6/6 phiếu thông qua trong đó có 2 phiếu đánh giá xuất sắc, NCS Mai Văn Duẩn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

 
Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081