NCS. Ngô Thanh Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:52, 07/02/2018 (GMT+7)

Ngày 06/02/2018, Nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thanh Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chuyên ngành Luật Kinh tế với đề tài “Pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại”.

 

Luận án với kết cấu gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài; Chương 2: Những vấn đề lý luận về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại; Chương 3: Thực trạng pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại; Chương 4: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại.

 

Luận án của NCS. Ngô Thanh Hương đã nghiên cứu một cách toàn diện cả lý luận và thực tiễn về pháp luật cho thuê tài chính nói chung và hình thức hợp đồng bán, thuê lại nói riêng. Đây là đề tài có tính cấp thiết và có giá trị ứng dụng cao nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý kinh doanh ở Việt Nam hiện nay hướng tới việc xây dựng nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 
 
 
 

Hội đồng nhận thấy, luận án của NCS. Ngô Thanh Hương đã nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống, xây dựng mô hình lý luận bao quát và hệ thống về thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại để từ đó làm sáng tỏ những vấn đề thi hành pháp luật liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này. Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 7/7 phiếu trong đó có 05 phiếu xuất sắc, NCS Ngô Thanh Hương xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

 
Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081