NCS. Nguyễn Bình An bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lúc 22:17, 10/10/2017 (GMT+7)

Ngày 09/10/2017, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bình An đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật với đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013” tại Khoa Luật, ĐHQGHN.

 

Trên cơ sở nhận thức rõ về tính cấp thiết cũng như tình hình nghiên cứu, mục đích nghiên cứu của Luận án là: đóng góp các luận cứ khoa học vào hệ thống lý luận hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam; trên cơ sở nghiên cứu lý luận từ Hiến pháp năm 2013 và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo đảm quyền của người lao động, đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật đảm bảo những quyền đó.

 

Luận án được kết cấu gồm 4 Chương: Chương 1 là tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án; Chương 2 là cơ sở lý luận về pháp luật bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; Chương 3 nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam hiện nay; Chương 4 là những kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

 
 
 

Nhận xét Luận án của NCS Nguyễn Bình An, Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu đề cập một cách hệ thống và toàn diện đối với Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Những nghiên cứu, kết luận, đề xuất của Luận án có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam; góp phần phát triển lý luận về bảo đảm quyền con người trong lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Hội đồng đã nhất trí thông qua Luận án, NCS. Nguyễn Bình An xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ.


Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081