NCS. Nguyễn Thị Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Cập nhật lúc 15:00, 13/08/2018 (GMT+7)

Ngày 13/8/2018, tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thanh đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật với đề tài “Cơ chế bảo vệ quyền con người ở các quốc gia Bắc Âu và một số kinh nghiệm có thể áp dụng ở nước ta"


 

Luận án có kết cấu gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến cơ chế bảo vệ quyền con người của các nước Bắc Âu và một số kinh nghiệm cơ thể áp dụng ở nước ta; chương 2: Những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người có liên quan đến đề tài; chương 3: Thực trạng cơ chế bảo vệ quyền con người ở các nước Bắc Âu; chương 4: Những kinh nghiệm của các nước Bắc Âu có thể áp dụng để hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

Luận án tập trung nghiên cứu cơ chế bảo vệ quyền con người (QCN) của các quốc gia Bắc Âu; thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở Việt Nam. Đưa ra được bài học kinh nghiệm từ cơ chế bảo vệ QCN của các quốc gia Bắc Âu có thể áp dụng ở Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam, gắn với điều kiện, đặc thù của Việt Nam. Giải đáp một số vấn đề mới đặt ra về mặt khoa học trong nghiên cứu bảo vệ QCN. Làm tiền đề, gợi mở cho những hướng nghiên cứu mới, đáp ứng nhu cầu được tôn trọng, ghi nhận, thực thi và bảo vệ QCN ở Việt Nam.

 

Với mục tiêu đó, đề tài đã đặt ra nhiệm vụ là: Làm sáng tỏ được khái niệm cơ chế bảo vệ QCN, các thành tố trong cơ chế bảo vệ QCN, mối quan hệ giữa các thành tố, những yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế bảo vệ QCN; nghiên cứu thực trạng bảo vệ QCN ở các nước Bắc Âu và của Việt Nam. Tổng kết thành tựu và một số hạn chế, thách thức, sự ảnh hưởng của cơ chế bảo vệ QCN của các nước Bắc Âu tới các quốc gia trên thế giới, chỉ ra sự tương đồng nhất định với cơ chế bảo vệ QCN của Việt Nam. Đề xuất một số kinh nghiệm từ các nước Bắc Âu và khả năng áp dụng để hoàn thiện cơ chế bảo vệ QCN ở Việt Nam.

Hội đồng nhất trí đề nghị cho NCS. Nguyễn Thị Thanh được bảo vệ luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081