NCS. Trần Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Cập nhật lúc 16:21, 20/12/2017 (GMT+7)

Ngày 19/12/2017, Khoa Luật tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS. Trần Anh Tuấn), chuyên ngành Luật Quốc tế với đề tài: “Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật quốc tế và kinh nghiệm nước ngoài” 

 

Một trong những phương thức của hội nhập quốc tế là thông qua đầu tư quốc tế, các quốc gia chuyển dịch vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý sang nhau nhằm tận dụng lợi thế sẵn có, thúc đẩy kinh tế của quốc gia mình phát triển nhanh hơn. Cơ sở pháp lý quan trọng nhất cho đầu tư quốc tế là hiệp định đầu tư song phương (Bilateral Investment Treaty - BIT), hiệp định đầu tư khu vực và hiệp định về khu vực thương mại tự do (Free Trade Area Agreement - FTA), hiệp định đối tác kinh tế (Economic Partnership Agreement - EPA), hiệp định thương mại song phương, trong đó có các điều khoản về đầu tư (sau đây gọi chung là điều ước quốc tế về đầu tư) được ký kết giữa các quốc gia với nhau. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng ký kết hợp đồng đầu tư với cá nhân, tổ chức tư nhân nước ngoài.

Việc để xảy ra tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, cho dù phát sinh từ bất cứ nguyên nhân nào, đều mang lại hệ quả không tốt đến cả nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Theo một thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) vào năm 2012, bình quân mỗi vụ tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài tốn khoảng 08 triệu USD, cá biệt có vụ vượt quá con số 30 triệu USD. Do đó, việc ngăn ngừa, giải quyết tốt các tranh chấp loại này là nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu quả của đầu tư nước ngoài và tạo dựng, duy trì niềm tin giữa quốc gia tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài.

 

Nghiên cứu cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật quốc tế và kinh nghiệm nước ngoài là rất cần thiết cho Việt Nam. Việc nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ về mặt khoa học pháp lý, thực tiễn quốc tế, trong nước đối với cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt của cụm từ tiếng Anh: Investor-State Dispute Settlement Mechanism là cơ chế ISDS), làm cơ sở góp phần củng cố lý luận pháp lý, hoàn thiện pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng ngừa, giải quyết loại tranh chấp này.

Luận án có kết cấu gồm 4 chương:

- Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu;

- Chương 2: Những vấn đề lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài;

- Chương 3: Pháp luật quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài;

- Chương 4: Kinh nghiệm nước ngoài và các giải pháp cho Việt Nam về hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa Nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài.

 
 
 
 
 

Tại buổi bảo vệ, Hội đồng nhận thấy, tuy luận án của nghiên cứu sinh còn có những thiếu sót, song, về tổng thể cho thấy, đây là một công trình nghiên cứu công phu, có tính thời sự đáng được quan tâm hiện nay. Vì vậy, Hội đồng đã đưa ra một số góp ý để NCS. Trần Anh Tuấn có thể chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi bảo vệ tại cấp Đại học Quốc gia.

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081