NCS. Trần Anh Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 11:03, 13/08/2018 (GMT+7)

Ngày 10/8/2018, tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nghiên cứu sinh (NCS) Trần Anh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN, chuyên ngành Luật Quốc tế với đề tài: “Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật quốc tế và kinh nghiệm nước ngoài


Luận án của NCS. Trần Anh Tuấn có kết cấu gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; chương 2: Những vấn đề lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài; chương 3: Pháp luật quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài; chương 4: Kinh nghiệm nước ngoài và các giải pháp cho Việt Nam về hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa Nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhận xét về luận án, Hội đồng cho rằng, luận án đã làm rõ hơn vấn đề lý luận về cơ chế ISDS, trong đó tổng kết được nội dung các học thuyết hiện đại về vấn đề này và việc áp dụng chúng trên thực tế; đã đánh giá, khái quát hóa các mô hình về cơ chế ISDS trong pháp luật quốc tế và phát hiện một số xu hướng vận động của chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; phát triển thêm một bước việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quốc tế trong phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, làm nổi bật được kinh nghiệm về vấn đề này của các nước đang phát triển có điều kiện kinh tế - xã hội gần với Việt Nam; từ việc tổng kết, so sánh giữa pháp luật và thực tiễn Việt Nam với pháp luật và thực tiễn quốc tế về cơ chế ISDS, luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài.

Quyết nghị, các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua luận án, NCS. Trần Anh Tuấn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ.

 

Minh Tùng
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081