NCS. Vũ Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Cập nhật lúc 16:23, 20/12/2017 (GMT+7)

Ngày 20/12/2017, Khoa Luật đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS)Vũ Văn Tuấn chuyên ngành Luật Kinh tế với đề tài: “Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam” 

 

Đất đai là tài nguyên, là tài sản, là nguồn lực vật chất quan trọng bậc nhất của các quốc gia. Đất nông nghiệp (ĐNN) là là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nơi sinh ra mọi thứ vật chất của xã hội. Tuy nhiên, ĐNN của Việt Nam rất hạn hẹp. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), đất sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp gia tăng thì tất yếu cần chuyển một diện tích ĐNN. Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (CMĐSDĐNN) được quan tâm hoàn thiện, đặc biệt sau khi có Luật đất đai (LĐĐ) năm 2013. Trong đó, nội dung lĩnh vực pháp luật về CMĐSDĐNN được quy định cùng với nội dung giao đất, cho thuê đất trong một mục của LĐĐ. Pháp luật về CMĐSDĐNN hiện hành gồm các quy định về chủ thể, căn cứ, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, vi phạm và xử lý vi phạm CMĐSDĐNN... Đây là sự thừa nhận về mặt pháp lý về CMĐSDĐNN, là hành lang pháp lý cho việc CMĐSDĐNN trên thực tế. Hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về CMĐSDĐNN còn thấp, biểu hiện là hiện tượng ĐNN được chuyển mục đích sử dụng (CMĐSD) ồ ạt, không ít diện tích CMĐSD không phù hợp với quy hoạch (QH), kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ); người sử dụng đất tự ý CMĐSDĐNN phổ biến… Nguyên nhân là một số nội dung về CMĐSDĐNN chưa phù hợp thực tiễn; quy định về QH, KH về CMĐSDĐ chậm được cụ thể hóa; công tác tổ chức thi hành pháp luật về CMĐSDĐNN chưa hiệu quả… Nên đòi hỏi có một nghiên cứu đầy đủ để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về CMĐSDĐNN. Đó là lý do để NCS. Vũ Văn Tuấn lựa chọn đề tài: “Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam”.

 

Luận án được kết cấu gồm 04 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án.

Chương 2. Những vấn đề chung về CMĐSDĐNN. Chương này gồm ba (03) nội dung cơ bản là: Những vấn đề lý luận về CMĐSDĐNN và pháp luật về CMĐSDĐNN; Lược sử hình thành và phát triển pháp luật về CMĐSDĐNN của Việt Nam; Kinh nghiệm và thực tiễn pháp lý của Trung Quốc về CMĐSDĐNN và những gợi mở cho Việt Nam.

Chương 3. Thực trạng pháp luật về CMĐSDĐNN của Việt Nam.

Chương 4. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về CMĐSDĐNN của Việt Nam.

 
 

Tại buổi bảo vệ, Hội đồng nhận thấy, tuy luận án của nghiên cứu sinh còn có những thiếu sót, song, về tổng thể cho thấy, đây là một công trình nghiên cứu có tính thời sự đáng được quan tâm hiện nay. Vì vậy, Hội đồng đồng ý cho NCS. Vũ Văn Tuấn bảo vệ tại cấp Đại học Quốc gia sau khi chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.


Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081