Nghiên cứu sinh Dương Thị Tươi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:00, 16/03/2018 (GMT+7)

Ngày 15/3/2018, Nghiên cứu sinh (NCS) Dương Thị Tươi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chuyên ngành Lí luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật với đề tài “Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính”. 

 

Luận án của NCS. Dương Thị Tươi đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền công dân và bảo đảm quyền công dân, làm sáng rõ hơn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc ban hành các quy định tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định về tố tụng hành chính. Trên cơ sở kế thừa các luận điểm của các nhà khoa học đi trước, luận án đã nêu được khái niệm bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính và đã xác định được những nội dung và điều kiện pháp lý bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính. Về thực tiễn, luận án đánh giá có tính hệ thống về thực trạng bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính thông qua thực trạng các quy định của pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật tố tụng hành chính bằng việc xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, quyền và trách nhiệm của Luật sư, về thi hành án hành chính trong việc bảo đảm quyền công dân, đặc biệt là Tòa hành chính. Luận án đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo đảm quyền công dân trong lĩnh vực tố tụng hành chính tốt hơn.

 
 

Hội đồng nhận thấy, luận án của NCS. Dương Thị Tươi đã nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống về bảo đảm quyền công dân trong lĩnh vực tố tụng hành chính. Đặc biệt, các giải pháp mà luận án đề xuất sẽ là những gợi ý có thể được xem xét áp dụng trong thực tiễn, hướng tới tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật tố tụng hành chính năm 2015. Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 04 phiếu xuất sắc, NCS. Dương Thị Tươi xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Thêm một số hình ảnh:

 
 
 
 
 


Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081