Nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:27, 20/03/2018 (GMT+7)

Ngày 19/3/2018, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Anh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chuyên ngành Luật hình sự và Tố tụng Hình sự với đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn của Luật Hình sự Việt Nam”.

 

Với kết cấu gồm 4 Chương, luận án của NCS. Nguyễn Anh Tuấn đã xây dựng lý luận về mô hình hệ thống nguồn của luật hình sự, đã nghiên cứu một cách hệ thống nguồn của luật hình sự trong các truyền thống pháp luật lớn trên thế giới dưới góc độ luật so sánh. Luận án đã khảo sát thực tiễn sử dụng cả hai loại nguồn của luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay, từ đó đưa ra những đánh giá về ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn của luật hình sự, luận án đã nêu các yêu cầu và đề xuất các kiến nghị phù hợp, có tính khả thi nhằm hoàn thiện nguồn của luật hình sự Việt Nam.

 
 

Hội đồng nhận thấy, luận án của NCS. Nguyễn Anh Tuấn đã được nghiên cứu một cách nghiêm túc, đầy đủ, có hệ thống đề xuất các kiến nghị phù hợp, có tính khả thi nhằm hoàn thiện nguồn của luật hình sự Việt Nam trong thời gian tới. Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 05 phiếu xuất sắc, NCS. Nguyễn Anh Tuấn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Thêm một số hình ảnh:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tùng - Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081