Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Ninh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Cập nhật lúc 17:00, 03/02/2016 (GMT+7)

Ngày 3/2 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Ninh, chuyên ngành: Luật Hình sự, mã số: 62380104 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình với đề tài “Tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Ninh trong buổi bảo vệ

Luận án gồm bốn chương, Chương một: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Chương hai: Những vấn đề lý luận về tái thẩm trong tố tụng hình sự; Chương ba: Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về tái thẩm và thực tiễn thi hành; Chương bốn: Yêu cầu và các giải pháp nâng cao chất lượng tái thẩm ở Việt Nam.

Chủ tịch hội đồng PGS.TS Trịnh Quốc Toản đặt câu hỏi trong buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh đã khái quát được nội dung các tài liệu nước ngoài về thủ tục tái thẩm trong tố tụng hình sự, đưa ra những thông tin hữu ích giúp các nhà khoa học có cái nhìn đầy đủ hơn về thủ tục tái thẩm trên thế giới. Luận án cũng xây dựng, hoàn thiện được những vấn đề lý luận cơ bản về tái thẩm trong tố tụng hình sự, thông qua phân tích các đặc điểm của tái thẩm và thành công trong việc khẳng định tái thẩm là một thủ tục trong tố tụng hình sự. Điều này được khẳng định trong Luận thông qua: “căn cứ để tiến hành tái thẩm không phải là các tình tiết mới xuất hiện mà là các tình tiết tồn tại như một phần của hiện thực khách quan ngay trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nhưng tòa án không biết đến”.

Luận án cũng phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn thi hành tái thẩm trong tố tụng hình sự. Từ đó làm rõ những ưu điểm, hạn chế của thủ tục tái thẩm trong tố tụng hình sự trên cả phương diện lấp pháp lẫn thực tiễn tiến hành. Các kiến nghị về giải pháp nâng cao chất lượng tái thẩm ở Việt Nam trong đó có giải pháp chính là hoàn thiện pháp luật với nhiều nội dung có tính thuyết phục, đáng chú ý, trong quá trình xây dựng pháp luật hiện nay cũng như trong tương lai.

 

 

Các thành viên trong hội đồng đặt câu hỏi phản biện cho nghiên cứu sinh

Hội đồng nhận thấy, tuy luận án còn một số hạn chế nhỏ cần được khắc phục nhưng nhìn chung luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Ninh đã góp phần đánh giá một các khoa học và toàn diện thủ tục tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Khắc phục những tồn tại của Bộ luật Hình sự năm 2003 và là căn cứ cho việc triển khai, thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đây là công trình nghiên cứu thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về đề tài nghiên cứu.

7/7 thành viên của hội đồng nhất trí thông qua luận án và quyết định nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tĩnh xứng đáng được công nhận học vị tiến sĩ.

Các thành viên trong hội đồng chung vui cùng tân TS. Nguễn Hải Ninh

Thùy Anh
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081