Nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lúc 9:40, 31/08/2017 (GMT+7)

Ngày 30/8/2017, Khoa Luật đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội cho NCS. Nguyễn Hùng Cường, chuyên ngành Luật Quốc tế với đề tài: “Giải quyết tranh chấp về thềm lục địa trong pháp luật quốc tế”.

Luận án là một công trình khoa học nghiên cứu tổng thể, sâu sắc và toàn diện những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thềm lục địa; cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa, đặc biệt là UNCLOS và các phán quyết của các thiết chế tài phán quốc tế; nguyên tắc và biện pháp giải quyết các tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế, đặc biệt là đánh giá ưu nhược điểm của các biện pháp này.

Nhận xét luận án của NCS. Nguyễn Hùng Cường, Hội đồng nhận thấy, về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án, những kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa ứng dựng trực tiếp trong hoạt động giải quyết tranh chấp thềm lục địa tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý trong công tác xây dựng, thực thi chính sách pháp luật biển và quản lý biển cũng như cho các tổ chức nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy luật quốc tế và luật biển.

Quyết nghị của Hội đồng với 6/6 phiếu tán thành, NCS. Nguyễn Hùng Cường xứng đáng được nhận học vị tiến sĩ luật học.

Thêm một số hình ảnh:

Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081