Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Bích bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Cập nhật lúc 16:50, 13/09/2017 (GMT+7)

Ngày 12/9/2017 vừa qua, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Ngọc Bích, chuyên ngành Luật Quốc tế đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid”.

 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài là một nhu cầu và đòi hỏi tất yếu của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thương mại, kinh tế và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid (hệ thống Madrid) giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đạt được quyền đối với nhãn hiệu của mình ở nước ngoài một cách dễ dàng và hiệu quả. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hệ thống Madrid bởi những ưu điểm vượt trội so với phương thức nộp đơn quốc gia vì tiết kiệm thời gian hơn, tiết kiệm chi phí hơn và đặc biệt là, đơn giản hơn về mặt thủ tục và dễ dàng hơn trong việc quản lý nhãn hiệu sau khi đăng ký.

 

Luận án của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Bích có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 về tổng quan tình hình nghiên cứu về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu; Chương 2 về một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu; Chương 3 về thực tiễn sử dụng hệ thống Madrid; Chương 4 là hoàn thiện pháp luật về nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Madrid trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Luận án đã góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở lý luận và hoàn thiện pháp luật quốc tế và quốc gia về đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid. Cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho người sử dụng hệ thống để áp dụng pháp luật và sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

 
 
 
 

Có thể thấy, đây là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện, luận án đã đưa ra một bức tranh tổng quát, phong phú về tất cả các nghiên cứu có liên quan dưới góc độ khoa học luật quốc tế về hệ thống Madrid. 

Quyết nghị của Hội đồng với 6/6 phiếu tán thành, NCS. Nguyễn Thị Ngọc Bích xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ.

 
Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081