Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thúy Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 0:00, 19/09/2017 (GMT+7)

Ngày 19/9/2017, Nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thị Thúy Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật với đề tài: “Đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ở nước ta hiện nay”tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

 

Với mục đích tìm ra những luận điểm khoa học của các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của luận án để đánh giá được tính khả thi của các đề xuất khoa học và tìm hướng nghiên cứu mới cho vấn đề đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết; nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về nghị quyết của Quốc hội, hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội; các vấn đề lý luận về đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội để từ đó tổng hợp và xây dựng được hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về lĩnh vực nghiên cứu; nghiên cứu thực trạng hoạt động ban hành nghị quyết của Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII, XIII từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Luận án của NCS. Vũ Thị Thúy Hằng được cấu trúc làm 04 chương gồm: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài ; Chương 2: Cơ sở lý luận về đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ; Chương 3: Thực trạng hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam ; Chương 4: Định hướng và giải pháp đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam.

 

 

Nhận xét luận án của NCS Vũ Thị Thúy Hằng, Hội đồng cho rằng luận án đưa ra hai vấn đề mới so với các công trình khác như: thứ nhất, ban hành nghị quyết và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội trong mối quan hệ gắn bó mật thiết, trong một quy trình khép kín để nghiên cứu và giải quyết vấn đề; thứ hai, chỉ ra rằng do tính chất đặc thù của nghị quyết – văn bản thể hiện ý chí của Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước nên cần phải có một quy trình, thủ tục khép kín từ ban hành, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện một cách chặt chẽ, đặc biệt là giai đoạn hậu giám sát.

 
 
 
 
 
 

Hội đồng nhất trí tán thành thông qua luận án của NCS Vũ Thị Thúy Hằng.

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081