Các nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Luật - ĐHQGHN
Cập nhật lúc 15:28, 21/08/2019 (GMT+7)

STT

Tên nhóm

Trưởng nhóm/Thành viên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nghiên cứu về Luật Hiến pháp - Hành chính

Trưởng nhóm: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Các thành viên: GS.TS. Phạm Hồng Thái, GS.TSKH. Đào Trí Úc, GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, PGS.TS. Bùi Xuân Đức, PGS.TS. Chu Hồng Thanh, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Nguyễn Nho Thìn, PGS. TS. Vũ Công Giao, TS. Đặng Minh Tuấn, TS. Nguyễn Minh Tuấn, TS. Võ Trí Hảo, TS. Bùi Ngọc Sơn, TS. Lã Khánh Tùng, NCS Bùi Tiến Đạt 

Khoa Luật

Đính kèm

2

Nghiên cứu về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp

Trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chí

Các thành viên: GS.TSKH. Lê Văn Cảm, PGS.TS. Trịnh Quốc Toản, TS. Trịnh Tiến Việt, TS. Trần Thu Hạnh, TS. Nguyễn Khắc Hải, NCS Nguyễn Thị Lan, TS. Chu Thị Trang Vân, PGS.TS. Trần Văn Độ, Philip W Haris

Khoa Luật

Đính kèm

3

Pháp luật quốc tế phục vụ chiến lược bảo vệ chủ quyền và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trưởng nhóm: GS.TS. Nguyễn Bá Diến

Các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, TS. Nguyễn Thị Xuân Sơn, TS. Mai Hải Đăng, TS. Đồng Thị Kim Thoa, PGS.TS. Đoàn Năng, TS. Nguyễn Hùng Cường, GS.TS. Herve’ Ascensio

Khoa Luật

Đính kèm

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081