Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên
Cập nhật lúc 22:32, 23/02/2017 (GMT+7)
 
Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên
 

STT

Họ và tên

Học hàm/
Học vị

Chức vụ/ Bộ phận

Điện thoại/ mail

Ghi chú

1

Trần Thu Hạnh Tiến sĩ Trưởng phòng

 

2

Đỗ Thị Bích Nguyệt Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo Đại học chính quy, công tác sinh viên
024.37549714
nguyetdtb@vnu.edu.vn

 

3

Trần Thị Hoàng Lan

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học

024.37547826
lantth@vnu.edu.vn

 

4

Vũ Đặng Phúc

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37549714
vudangphuc@vnu.edu.vn

 

5

Bùi Thị Chinh Phương

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37549714
phuongbtc@vnu.edu.vn

 

6

Đinh Diệu Linh

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37547826
dieulinh@vnu.edu.vn

 

7

Nguyễn Sơn

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37547826
sonn@vnu.edu.vn

 

8

Tạ Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37546674
tathuhuong@vnu.edu.vn

 

9

Văn Xuân Tùng

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37546674
tungvx@vnu.edu.vn

 

 10Lê Minh Tùng Thạc sĩ  Chuyên viên tunglm71079@vnu.edu.vn  

11

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

024.37546674
nthuyen@vnu.edu.vn

 

 12Phùng Thị Loan Cử nhânChuyên viên
024.37546674
ptloan@vnu.edu.vn 
 
 13Hoàng Thị Bích Phượng Cử nhân Chuyên viên
024.37549714
phuonghtb@vnu.edu.vn 
 
 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081