Sách chuyên khảo, giáo trình, sách chuyên khảo
Cập nhật lúc 13:05, 21/08/2019 (GMT+7)


DANH MỤC GIÁO TRÌNH, SCK, STK ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

Stt

Tên sách

Tên tác giả

Năm xuất bản

Loại sách

1.              

Hướng dẫn soạn thảo văn bản

Nguyễn Đăng Dung; Hoàng Trọng Phiên

2000

Tham khảo

2.              

Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung luật hình  sự. (Tập I)

Lê Văn Cảm

2000

Chuyên khảo

3.              

Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

Phạm Duy Nghĩa; Trịnh Quốc Toản

2001

Chuyên khảo

4.              

Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung luật hình sự  (Tập III)

Lê Văn Cảm

2001

Chuyên khảo

5.              

Luật Hiến pháp đối chiếu (tìm hiểu pháp luật)

Nguyễn Đăng Dung

2001

Tham khảo

6.              

Luật Hiến pháp của các nước tư bản

Nguyễn Đăng Dung

2001

Giáo trình

7.              

Một số vấn đề về Hiến pháp và Bộ máy Nhà nước

Nguyễn Đăng Dung

2001

Chuyên khảo

8.              

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

Nguyễn Đăng Dung

2001

Chuyên khảo

9.              

Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam

Nguyễn Như Phát, Phạm Duy Nghĩa

2001

Giáo trình

10.           

Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung luật hình sự  (Tập IV

Lê Văn Cảm

2002

Chuyên khảo

11.           

Những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

Lê Văn Cảm; Trịnh Quốc Toản

2002

Chuyên khảo

12.           

Luật thương mại Việt Nam

Phạm Duy Nghĩa

2002

Giáo trình

13.           

Vietnamese Business Law in Transition (English)

Phạm Duy Nghĩa

2002

Sách tham khảo bằng tiếng Anh

14.           

Pháp luật hình sự và thực tiễn áp dụng

Trịnh Tiến Việt

2003

Tham khảo

15.           

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Như Phát, Lê Thị Thu Thủy

2003

Chuyên khảo

16.           

Pháp luật Việt Nam vì một nền kinh tế phát triển bền vững và toàn cầu hóa

Phạm Duy Nghĩa

2003

Tham khảo (song ngữ Việt – Nhật)

17.           

Những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền

Lê Văn Cảm

2004

Chuyên khảo

18.           

Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền

Nguyễn Đăng Dung

2004

Chuyên khảo

19.           

Thể chế chính trị

Nguyễn Đăng Dung; Bùi Ngọc Sơn

2004

Chuyên khảo

20.           

Hình thức nhà nước đương đại

Nguyễn Đăng Dung

2004

Chuyên khảo

21.           

Tính nhân bản của Hiến pháp và bản tính của từng cơ quan nhà nước

Nguyễn Đăng Dung

2004

Chuyên khảo

22.           

Định tội danh-lý luận, hướng dẫn và 350 bài tập thực hành

Lê Văn Cảm; Trịnh Quốc Toản

2004

Chuyên khảo

23.           

Bình luận khoa học - thực tiễn một số vấn đề về pháp luật hình sự

Trịnh Tiến Việt

2004

Tham khảo

24.           

Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

Trịnh Tiến Việt

2004

Tham khảo

25.           

Chuyên khảo Luật Kinh tế: Chương trình sau đại học

Phạm Duy Nghĩa

2004

Chuyên khảo

26.           

Pháp luật và những điểm tích cực của Nho giáo

Phạm Duy Nghĩa

2004

Tham khảo

27.           

Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Luật hình sự một số nước

Trịnh Quốc Toản

2005

Tham khảo

28.           

Luật ngân hàng Việt Nam

Lê Thị Thu Thủy

2005

Giáo trình

29.           

Dân chủ và pháp luật dân chủ

Ngô Huy Cương

2006

Chuyên khảo

30.           

Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Ngô Huy Cương

2006

Chuyên khảo

31.           

Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước

Nguyễn Đăng Dung

2006

Chuyên khảo

32.           

Tổ chức Bộ máy nhà nước Việt nam theo các bản hiến pháp

Nguyễn Đăng Dung

2006

Chuyên khảo

33.           

Luật kinh tế

Phạm Duy Nghĩa

2006

Giáo trình

34.           

Tòa án Hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam

Nguyễn Bá Diến

2006

Chuyên khảo

35.           

Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững

Nguyễn Bá Diến

2006

Chuyên khảo

36.           

Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam

Nguyễn Minh Tuấn

2006

Tham khảo

37.           

Dân chủ ở xã từ góc nhìn pháp lý

Nguyễn Minh Tuấn

2006

Tham khảo

38.           

Nguyên tắc dân chủ trong luật hình sự Việt Nam

Trịnh Tiến Việt

2006

Chuyên khảo

39.           

Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại các tổ chức tín dụng

Lê Thị Thu Thủy

2006

Tham khảo

40.           

Pháp luật và đạo đức

Hoàng Thị Kim Quế

2007

Chuyên khảo

41.           

Lược giải tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia

Nguyễn Đăng Dung; Nguyễn Chu Dương

2007

Chuyên khảo

42.           

Tập bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Nguyễn Minh Tuấn

2007

Tham khảo

43.           

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Đăng Dung

2008

Chuyên khảo

44.           

Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nguyễn Đăng Dung

2008

Chuyên khảo

45.           

Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi

Lê Thị Thu Thủy

2008

Chuyên khảo

46.           

Hệ thống tư pháp hình sự

Lê Văn Cảm

2008

Chuyên khảo

47.           

Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Lê Thị Hoài Thu

2008

Chuyên khảo

48.           

Lịch sử các học thuyết chính trị

Nguyễn Đăng Dung

2009

Giáo trình

49.           

Chính trị học

Nguyễn Đăng Dung

2009

Giáo trình

50.           

Hình phạt bổ sung và 500 bài tập mẫu

Lê Văn Cảm

2009

Chuyên khảo

51.           

Những điều cần biết về hình phạt tử hình

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2009

Tham khảo

52.           

Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, khu vực ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao động di trú

Nguyễn Đăng Dung

2009

Tham khảo

53.           

Lý luận và pháp luật về quyền con người

Nguyễn Đăng Dung; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2009

Giáo trình

54.           

Hợp tác khai thác chung trong Luật biển Quốc tế

Nguyễn Bá Diến

2009

Chuyên khảo

55.           

Pháp luật về hợp đồng thuê mua ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2009

Chuyên khảo

56.           

Luật điều ước quốc tế

Lê Văn Bính

2010

Chuyên khảo

57.           

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (sách dịch)

Hoàng Hồng Trang; Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Thị Xuân Sơn

2010

Tham khảo

58.           

Luật nhân quyền quốc tế: những vấn đề cơ bản

Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2010

Tham khảo

59.           

Luật quốc tế về quyền của những nhóm người dễ bị tổn thương

Đỗ Hồng Thơm; Vũ Công Giao

2010

Tham khảo

60.           

Quyền con người – những bình luận, khuyến nghị chung của ủy ban công ước Liên hợp quốc

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Trịnh Quốc Toản; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2010

Tham khảo

61.           

Quyền con người – tập hợp tài liệu của Liên hợp quốc

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Trịnh Quốc Toản; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2010

Tham khảo

62.           

Lý luận và pháp luật về quyền con người

Nguyễn Đăng Dung; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2010

Giáo trình

63.           

Hỏi đáp về quyền con người

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2010

Tham khảo

64.           

Chính trị học

Nguyễn Đăng Dung

2010

Giáo trình

65.           

Luật hành chính nước ngoài

Nguyễn Cửu Việt

2010

Tham khảo

66.           

Tòa án hình sự quốc tế

Nguyễn Ngọc Chí

2010

Giáo trình

67.           

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế. Những vấn đề lý luận và thực tế.

Nguyễn Bá Diến

2010

Chuyên khảo

68.           

Pháp luật về tạo dựng đẳng cấp và thương hiệu môi giới bất động sản ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2010

Chuyên khảo

69.           

Pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại Việt

Doãn Hồng Nhung; Trần Tố Uyên; Đỗ Thị Thanh Hà; Nguyễn Thị Minh Hoàn

2010

Chuyên khảo

70.           

Hoàn thiện pháp luật về Quy hoạch đô thị ở Việt Nam (Chủ biên).

Doãn Hồng Nhung; Trịnh Thị Mai Phương

2010

Chuyên khảo

71.           

Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung; Dương Thị Thanh Hoàn

2010

Chuyên khảo

72.           

Tiếp cận thông tin: pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Trịnh Quốc Toản; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2011

Chuyên khảo

73.           

Phân cấp quản lý nhà nước: thực trạng và triển vọng

Nguyễn Ngọc Chí; Phạm Hồng Thái; Nguyễn Đăng Dung

2011

Tham khảo

74.           

Phân cấp quản lý nhà nước

Nguyễn Ngọc Chí; Phạm Hồng Thái; Nguyễn Đăng Dung

2011

Tham khảo

75.           

Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao.

2011

Chuyên khảo

76.           

Quyền của người lao động di trú

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao.

2011

Tham khảo

77.           

Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao.

2011

Chuyên khảo

78.           

Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2011

Tham khảo

79.           

Tài liệu đọc về nhân quyền: tư tưởng về quyền con người

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2011

Chuyên khảo

80.           

Quyền kinh tế, văn hóa, xã hội trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam

Trần Thị Hòe; Vũ Công Giao

2011

Tham khảo

81.           

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN

Tập thể tác giả

2011

Tham khảo

82.           

Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội

Nghiêm Kim Hoa; Vũ Công Giao

2011

Tham khảo

83.           

Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự

Lê Văn Cảm; Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2011

Chuyên khảo

84.           

Văn hóa pháp luật: những vấn đề lý luận cơ bản và úng dụng chuyên ngành

Hoàng Thị Kim Quế; Ngô Huy Cương

2011

Tham khảo

85.           

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự

Trịnh Quốc Toản

2011

Chuyên khảo

86.           

Những vấn đề lý luận thực tiễn về Luật hình sự quốc tế

Nguyễn Ngọc Chí

2011

Tham khảo

87.           

Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Nguyễn Bá Diến

2011

Chuyên khảo

88.           

Bảo vệ văn hóa truyền thống bằng quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng trong công cuộc cải cách tư pháp  ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2011

Chuyên khảo

89.           

Đánh giá một số quy định của pháp luật- đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chế định sở hữu đất đai qua các thời kỳ”  “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật Đất đai trong thời kỳ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước

Doãn Hồng Nhung

2011

Chuyên khảo

90.           

Pháp luật về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam

Doãn Hồng Nhung; Ngô Thanh Hương

2011

Chuyên khảo

91.           

Định tội danh (lý luận, lời giải mẫu và 500 bài tập)

Lê Văn Cảm; Trịnh Quốc Toản

2011

Chuyên khảo

92.           

Hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Trịnh Quốc Toản

2011

Chuyên khảo

93.           

Thực thi một số điều ước quốc tế cơ bản về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Nguyễn Lan Nguyên

2011

Chuyên khảo

94.           

Pháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam

Lê Thị Thu Thủy

2011

Chuyên khảo

95.           

Luật tố tụng hành chính Việt Nam

Phạm Hồng Thái; Nguyễn Hoàng Anh

2012

Giáo trình

96.           

Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền Dân sự, Chính trị

Lã Khánh Tùng; Vũ Công Giao; Tường Duy Kiên

2012

Tham khảo

97.           

Tuyển tập Hiến pháp một số quốc gia

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng

2012

Tham khảo

98.           

Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến

Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao;

2012

Tham khảo

99.           

Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế

Nguyễn Bá Diến; Nguyễn Hùng Cường

2012

Chuyên khảo

100.         

Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

Lê Văn Cảm

2012

Chuyên khảo

101.         

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Thái; Nguyễn Sĩ  Dũng; Nguyễn Đăng Dung; Vũ Công Giao; Hoàng Minh Hiếu; Đặng Minh Tuấn

2012

Chuyên khảo

102.         

Luật hình sự quốc tế

Nguyễn Ngọc Chí

2012

Chuyên khảo

103.         

Tòa án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền

Nguyễn Đăng Dung

2012

Chuyên khảo

104.         

Pháp luật về quy hoạch không gian xây dựng đô thị

Doãn Hồng Nhung

2012

Chuyên khảo

105.         

Pháp luật về thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2012

Chuyên khảo

106.         

Pháp luật về góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2012

Chuyên khảo

107.         

Hoàn thiện các quy định của Phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu mới của đất nước

Trịnh Tiến Việt

2012

Chuyên khảo

108.         

Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp ở một số nước trên thế giới

Vũ Công Giao

2012

Sách chuyên khảo

109.         

Công pháp quốc tế

Nguyễn Bá Diến

2013

Giáo trình

110.         

Tư pháp quốc tế

Nguyễn Bá Diến

2013

Giáo trình

111.         

Luật Hiến pháp Việt Nam

Nguyễn Đăng Dung

2013

Giáo trình

112.         

Luật Hành chính Việt Nam

Nguyễn Cửu Việt

2013

Giáo trình

113.         

Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Nguyễn Ngọc Chí

2013

Giáo trình

114.         

Lý luận và pháp luật về phòng chống tham nhũng

Nguyễn Đăng Dung; Vũ Công Giao

2013

Giáo trình

115.         

Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam

Lê Thị Hoài Thu

2013

Chuyên khảo

116.         

Luật hợp đồng phần chung

Ngô Huy Cương

2013

Giáo trình

117.         

Luật thương mại phần chung và thương nhân

Ngô Huy Cương

2013

Giáo trình

118.         

Bài tập tình huống, bản án, câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu

Ngô Huy Cương

2013

Chuyên khảo

119.         

Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung;

Nguyễn Ngọc Hà

2013

Chuyên khảo

120.         

Học thuyết pháp trị Trung Hoa cổ đại – giá trị tham khảo trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Đức Minh

2013

Chuyên khảo

121.         

Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế

Nguyễn Bá Diến

2013

Chuyên khảo

122.         

Bài tập tình huống luật kinh doanh

Ngô Huy Cương

2013

Tham khảo

123.         

Tội phạm và trách nhiệm hình sự

Trịnh Tiến Việt

2013

Chuyên khảo

124.         

Pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự và thực tiễn áp dụng

Trịnh Tiến Việt

2013

Chuyên khảo

125.         

Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Thị Lan Hương

2013

Tham khảo

126.         

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Bùi Thị Thanh Hằng

2014

Giáo trình

127.         

Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật Việt Nam

Lê Thị Hoài Thu

2014

Tham khảo

128.         

Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người

Nguyễn Minh Tuấn

Mai Văn Thắng

2014

Tham khảo

129.         

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Nguyễn Đăng Dung

2014

Giáo trình

130.         

Pháp luật về công vụ và đạo đức công vụ

Phạm Hồng Thái

2014

Tham khảo

131.         

Sự hạn chế quyền lực nhà nước

Nguyễn Đăng Dung

2014

Chuyên khảo

132.         

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm

Trịnh Tiến Việt

2014

Chuyên khảo

133.         

Kỹ năng áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2014

Chuyên khảo

134.         

Phương pháp nghiên cứu viết luận văn, luận án ngành luật học

Vũ Công Giao;

Nguyễn Hoàng Anh

2015

Tham khảo

135.         

Thực hiện các quyền Hiến định trong Hiến pháp năm 2013

Trịnh Quốc Toản

Vũ Công Giao

2015

Tham khảo

136.         

Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam

Trịnh Tiến Việt

2015

Chuyên khảo

137.         

Nghiên cứu hình phạt trong luật hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người

Trịnh Quốc Toản

2015

Chuyên khảo

138.         

Nhà nước pháp quyền

Đào Trí Úc

2015

Giáo trình

139.         

Bảo hiến và vấn đề bảo vệ quyền con người

Đặng Minh Tuấn

2015

Chuyên khảo

140.         

Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế

Nguyễn Bá Diến

2015

Chuyên khảo

141.         

Lý luận và thực tiễn về trưng cầu dân ý một số nước trên thế giới

Đặng Minh Tuấn

2015

Chuyên khảo

142.         

Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và củaViệt Nam

Nguyễn Hoàng Anh

2015

Chuyên khảo

143.         

Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên môi trường hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

2015

Chuyên khảo

144.         

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về môi trường với việc bảo vệ quyền con người

Mai Hải Đăng

2015

Chuyên khảo

145.         

Lý luận và pháp luật về quyền con người

Nguyễn Đăng Dung;

Vũ Công Giao;

Đặng Minh Tuấn

2015

Giáo trình

146.         

Hỏi đáp về quyền con người

Vũ Công Giao

2015

Tham khảo

147.         

Pháp luật thuế - Lý luận, lịch sử, thực trạng và so sánh

Nguyễn Thị Lan Hương

2015

Tham khảo

148.         

Lý luận Nhà nước và pháp luật

Hoàng Thị Kim Quế

2015

Giáo trình

149.         

Luật Hình sự Việt Nam (phần chung)

Trịnh Quốc Toản

2016

Giáo trình

150.         

Luật Dân sự Việt Nam (phần chung)

Bùi Thị Thanh Hằng

2016

Giáo trình

151.         

Lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý

Hoàng Thị Kim Quế

Nguyễn Đăng Dung

2016

Chuyên khảo

152.         

Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp Hình sự

Nguyễn Ngọc Chí

2016

Chuyên khảo

153.         

Tự do hóa thương mại và vấn đề cơ bản bảo vệ quyền con người trong khuôn khổ tổ chức thương mại quốc tế WTO

Nguyễn Tiến Vinh

2016

Chuyên khảo

154.         

 

Thuật ngữ về quyền con người

 

Vũ Công Giao

2016

Tham khảo

155.         

Bình luận khoa học hiến pháp Việt Nam

Trịnh Quốc Toản

Nguyễn Đăng Dung

Đặng Minh Tuấn