Tạp chí khoa học
Cập nhật lúc 8:11, 31/03/2016 (GMT+7)

I. Giới thiệu

1. Về chuyên san Luật học

“Luật học” (Tiếng Anh: Legal Studies) là một trong 12 chuyên san của “Tạp chí khoa học” (Tiếng Anh: “Journal of Science” của Đại học Quốc gia Hà Nội được xuất bản định kỳ 04 số trong năm.

Chuyên san “Luật học” là một trong những tạp chí khoa học uy tín tại Việt Nam và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đưa vào Danh mục những công trình tính điểm để xét chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư luật học từ năm 2015 với mức điểm tối đa 1 điểm cho một công trình.

Trang thông tin điện tử Khoa Luật xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những thông tin về các số trong chuyên san từ năm 2009 cho tới nay tại đường link của Tạp chí khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để tiện việc truy cập, nghiên cứu:

http://tapchi.vnu.edu.vn/tckh/journal/?1712/Legal-Studies.htm

2. Ban biên tập Chuyên san Luật học

Lê Văn Cảm (Trưởng ban)

Trịnh Tiến Việt (Phó Trưởng ban)

Nguyễn Ngọc Chí

Ngô Huy Cương

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Khắc Hải

Philip W. Harris

Nguyễn Ngọc Hòa

Maxkevich I. M

Nguyễn Như Phát

Hoàng Thị Kim Quế

Phạm Hồng Thái

Thái Vĩnh Thắng

Trịnh Quốc Toản

Đào Trí Úc

Trợ lý chuyên san:

Nguyễn Thị Lan

ĐT/Phone (84) 989197515

E-mail: tuphaphinhsu@gmail.com

II. Thể lệ gửi bài

1. Bài đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN phải chưa từng được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác.

2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn trên máy vi tính, cách dòng, sử dụng font chữ Times New Roman.

3. Tất cả các bài báo phải có không quá 5 từ khóa và một tóm tắt dài không quá 200 từ; các bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: tên bài báo, tác giả, tên cơ quan của tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại và số fax (nếu có) trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu (kể cả với bài viết bằng tiếng Anh).

5. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau:

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, năm xuất bản, trang đầu của bài báo. Ví dụ:

[1] C.E. Fee, C.J. Hadlock, Mannagement turnover across the corporate hierarchy, Journal of Accounting and Economics 37 (2004) 3.

Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuấtbản. Ví dụ:

[2] A.J. Mayo, N. Nohria, In their time: the greatest business leaders of the twentieth century, Harvard Business School Press, Boston, 2005.

Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc bên cạnh.

6. Xin gửi bản thảo đến địa chỉ email của Nguyễn Thị Lan (ĐT/Phone (84) 989197515, e-mail: tuphaphinhsu@gmail.com). Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081