Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018
Cập nhật lúc 6:00, 31/12/2999 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2018, căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGD&ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi bổ sung tên và và một số điều theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 848/HD-ĐHQGHN ngày 15 tháng 3 năm 2018 về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018 của Khoa Luật, ĐHQGHN;

Khoa Luật thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi là tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);

- Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn do ĐHQGHN tổ chức;

- Thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Vương quốc Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN.

- Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không vi phạm pháp luật.

2. Phạm vi tuyển sinh: trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Vương quốc Anh;  kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 10/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

- Đợt bổ sung: Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Luật (nếu có). Thời gian xét tuyển dự kiến trước ngày 31/8/2018.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành (riêng ngành Luật chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp)

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành, chỉ tiêu

(đào tạo đại học chính quy)

Chỉ tiêu dự kiến

Xét kết quả THPTQG

Xét theo phương thức khác

1

QHL

7380101

Luật: 310 chỉ tiêu

303

07

2

QHL

 

7380101CLC

 

Luật Chất lượng cao thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GDĐT: 40 chỉ tiêu

35

05

3

QHL

7380110

Luật kinh doanh: 140 chỉ tiêu

137

03

 

Tổng cộng

 

475

15

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Luật

TT

Ngành đào tạo, mã ngành/ Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu (dự kiến) theo kết quả thi THPTQG

Theo phương thức khác

Ghi chú

1

Ngành Luật

7380101

 

303

07

 

1.1

Luật

7380101

 

 

 

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

C00

78

2

Ngành Luật xét tuyển theo chỉ tiêu từng tổ hợp

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

54

1

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01,03

D01: 97

D03: 20

3

 

Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH

 

 

D78, 82

D78: 50

D82: 04

 

1

1.2

Luật CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD & ĐT

 

 

7380101CLC

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

05

 

 

Luật CLC xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

D07

 

Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH

 

D78

2

Luật Kinh doanh

7380110

 

 

 

137

 

 

03

 

Luật Kinh doanh xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01,03

 

Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH

 

D78, 82

Tiêu chí phụ:

+ Đối với chương trình chuẩn: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Ngành, số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Ngành thì tiêu chí phụ là tổng điểm xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

+ Chương trình CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD & ĐT: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 10/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

- Các điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh:

+ Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

- Tổ hợp môn thi/ bài thi và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh: xem Mục 6.

8. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

8.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực: được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT.

8.2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh năm 2018 của Bộ GD & ĐT, các quy định của ĐHQGHN và Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Luật.

- Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng dưới đây:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT;

+ Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp;

+ Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp);

+ Thí sinh là học sinh hệ THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN và học sinh hệ THPT chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN;

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thí sinh là người dân tộc rất ít người thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

a) Điều kiện: Thí sinh có học lực 3 năm học THPT đạt loại Giỏi và xếp loại tốt nghiệp THPT đạt loại Giỏi, Khoa sẽ xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học.

b) Chỉ tiêu: Ngành Luật (mã ngành 7380101): 03 chỉ tiêu; Ngành Luật Kinh doanh (mã ngành 7380110): 02 chỉ tiêu.

c) Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Khoa Luật xét điểm trung bình chung của lớp 12 các môn học Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ túc kiến thức một năm và đạt các yêu cầu của Khoa Luật mới được vào học chính thức.

- Ưu tiên xét tuyển (UTXT): Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành của Khoa, cụ thể như sau:

+ Điều kiện: thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp) đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định.

+ Mức điểm ưu tiên xét tuyển:

a) Giải nhất: được cộng 3 điểm;

b) Giải nhì: được cộng 2 điểm;

c) Giải ba: được cộng 1 điểm.

+ Danh mục các ngành, các môn đạt giải được ưu tiên xét tuyển:

a) UTXT vào ngành Luật: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và tiếng Pháp;

b) UTXT vào ngành Luật Chất lượng cao thu học phí theo điều kiện ĐBCL đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD & ĐT: Toán học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh;

c) UTXT vào ngành Luật Kinh doanh: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh và tiếng Pháp.

+ Chỉ tiêu: không giới hạn.

- Đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

+ Hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT.

+ Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

+ Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT thẳng đối với thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên thực hiện như sau:

* Trước ngày 20/05/2018:

- Học sinh các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, P.111, nhà E1, Khoa Luật, 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Học sinh các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển tại các trường THPT chuyên.

* Trước ngày 30/05/2018:

Các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN:

- Gửi hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển kèm danh sách đăng ký về Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật, tòa E1, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Gửi lệ phí ĐKXT thẳng về tài khoản số: 26010000787760 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Hà Nội, Chủ tài khoản: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, địa chỉ 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Xét tuyển thí sinh diện Dự bị dân tộc:

+ Chỉ tiêu: Năm 2018 Khoa Luật sẽ tiếp nhận 20 học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học của các trường dự bị dân tộc trên toàn quốc.

+ Nguyên tắc xét tuyển: Xét kết quả tuyển sinh đại học và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau một năm học dự bị, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

9. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm: xem Mục 3.


Đăng tin: Xuân Giang - theo Phòng Đào tạo và CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081