Thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:53, 04/04/2018 (GMT+7)

Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tầng 5, Nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo – Phó Trưởng ban Đào tạo; ThS. Vũ Thị Thúy – Chuyên viên Ban Đào tạo

SĐT: 024.3754.7670 (số máy lẻ 517, 527)

Fax: 024.3754.7724

Email: tvts@vnu.edu.vn

Website: http://www.vnu.edu.vn; http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

1. Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN (http://www.education.vnu.edu.vn)

1.1. Nguyễn Bá Ngọc

- Số điện thoại cố định: 024.7301.7123-1103

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Đức Nguyên

- Số điện thoại cố định: 024.7301.7123 – Ext: 1103

- Di động: 0904243788

- Email: nguyennd@vnu.edu.vn

1.3. Nguyễn Trung Kiên

- Số điện thoại cố định: 024.7301.7123 – Ext: 1102

- Di động: 0903410412

- Email: education@vnu.edu.vn

2. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (http://www.ussh.vnu.edu.vn)

Nguyễn Văn Hồng

- Số điện thoại: 024.3858.5237 - 0946631686

- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fax: 024.3858.7326

3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (http://www.ueb.vnu.edu.vn)

Nguyễn Thị Thư

- Số điện thoại: 024.3754.7506 – Ext: 305, 315, 666, 888) - 0913486773

- Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

- Fax: 024.3754.6765

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (http://www.uet.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

4.1 Lê Thị Phương Thoa                        Di động: 0912 463 889

4.2 Nguyễn Thị Thu Thảo                       Di động: 0936 256 878

- Điện thoại cố định: 024.3754.7865

- Fax: 024.3757.4460

- Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (http://www.ulis.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:                 

5.1. Nguyễn Việt Hùng: 0888111279
5.2. Nguyễn Việt Hòa: 0983667212
- Điện thoại cố định: 024.3754.7269
- Fax: 024.3754.8057
- Email: phongdaotaoulis@gmail.com hoặc dhnn@vnu.edu.vn
6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (http://www.hus.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

6.1 Hoàng Đức Hùng               Điện thoại cố định: 024.38584615
                                              Di động: 0985123925                                              
6.2. Nguyễn Thanh Bình          Điện thoại cố định: 024.35579076
                                              Di động: 0916761978

- Email: hus@vnu.edu.vn

- Fax: 024 38583061

7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN (http://www.smp.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

7.1 Nguyễn Đắc Dũng             Điện thoại di động: 0912 387 526
7.2 Nguyễn Hải Ninh               Điện thoại di động: 0989 489 668
- Điện thoại:            024.37450144/ 024.37450145
- Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / haininh123@gmail.com 
8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (http://tuyensinh.khoaquocte.vn)
8.1 Phan Thị Ngọc Hoa           Điện thoại:              0942084647
8.2 Vũ Lưu Ly                         Điện thoại:              0983 372 988
8.3 Cao Thị Hương Giang        Điện thoại:              01679884488
- Điện thoại cố định:               024 3555 3555/ 024 3754 8065
- Fax: 0243.754 9014
- Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

9. Khoa Luật, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

9.1 Trần Thị Thu Hạnh               Điện thoại: 0909 496 868

9.2 Đỗ Thị Bích Nguyệt                           Điện thoại: 0913 368 440
9.3 Bùi Thị Chinh Phương                      Điện thoại: 0988 253 597
9.4 Vũ Đặng Phúc                                  Điện thoại: 0964 945 969
- Điện thoại:            024.3754.9714/ 024.3754.7787
- Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com
- Email: nguyetdtb@vnu.edu.vn
- Fax: 024 37547781
Địa chỉ website của Khoa: http://www.law.vnu.edu.vn
Đăng tin: Xuân Giang - theo VNU, Ban Đào tạo
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081