Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức
Cập nhật lúc 9:32, 15/12/2017 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BTP ngày 03/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia năm 2016 và Công văn số 725/BTP-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với vị trí kế toán viên của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cụ thể như sau:

I. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng

1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tra cứu thông tin để cung cấp cho các Sở Tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền

– Số lượng: 01 người

– Tiêu chuẩn:

+  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy loại khá trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo Công văn số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyển thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 5/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc C1 trở lên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu).

+Có kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 12 tháng trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

 +Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trực tiếp, qua điện thoại, Email để tư vấn, hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

+ Công dân Việt Nam, có sức khỏe và đủ năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được giao.

2. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung.

– Số lượng: 01

– Tiêu chuẩn:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo Công văn số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trở lên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu).

+ Có kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 12 tháng trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu.

+ Công dân Việt Nam, có sức khỏe và đủ năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được giao.

3. Kế toán viên

+ Có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hệ chính quy loại khá trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo Công văn số 1813/BTTTT-CN TT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trở lên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu).

+ Có kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 12 tháng trong công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Công dân Việt Nam, có sức khỏe và đủ năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được giao.

II. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 15/01/2018.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp – Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Tầng 6, nhà A, Tòa nhà Hành chính, Học viện Tư pháp – số 9, Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

IV. Thời gian thi tuyển

Dự kiến cuối tháng 01/2018 hoặc đầu tháng 02/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trên Bảng tin, Trang thông tin điện tử Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và gửi giấy báo đến các thí sinh dự tuyển).

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thong_bao_tuyen_dung_PPIH-1

thong_bao_tuyen_dung_PPIH-2thong_bao_tuyen_dung_PPIH-3
thong_bao_tuyen_dung_PPIH-4thong_bao_tuyen_dung_PPIH-5
 
Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081