NCS. Nguyễn Thanh Tịnh, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Cập nhật lúc 10:05, 13/03/2017 (GMT+7)

Sáng ngày 10/03, NCS. Nguyễn Thanh Tịnh, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài: “ Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 

Một trong những đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền là quyền con người, quyền công dân được tôn trọng, được bảo vệ và được bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước là chủ thể của quyền lực công, có quyền ban hành pháp luật và thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tuy nhiên, trước pháp luật, nhà nước có trách nhiệm tuân thủ như mọi chủ thể khác, theo đó, nếu cán bộ, cơ quan nhà nước có quyết định, hành vi trái pháp luật mà gây ra thiệt hại đối với cá nhân, tổ chức thì nhà nước phải bồi thường. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước sẽ phát sinh nếu như cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

Trên phương diện chính trị, trách nhiệm bồi thường của nhà nước là biểu hiện của nhà nước pháp quyền.

Trên phương diện pháp lý, trách nhiệm bồi thường của nhà nước là cơ chế pháp lý hữu hiệu để bảo đảm thực hiện quyền được bồi thường của tổ chức, cá nhân đã được Hiến pháp ghi nhận, đồng thời, góp phần duy trì sự ổn định của hoạt động công vụ.

 

Vì vậy, mục đích của Luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN); chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trước những yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về TNBTCNN, thiết lập cơ chế pháp lý thuận lợi và khả thi để bảo đảm thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của công dân đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài

Chương 2: Lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 3: Thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại Việt Nam

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hội đồng nhận thấy, tuy luận án còn có một số hạn chế cần được khắc phục nhưng nhìn chung luận án của NCS. Nguyễn Thanh Tịnh đã nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống về vấn đề Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, Hội đồng đề nghị cho NCS. Nguyễn Thanh Tịnh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG sau khi NCS chỉnh sửa luận án theo góp ý của Hội đồng trong buổi bảo vệ cấp cơ sở.

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081