Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Hữu bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Cập nhật lúc 15:00, 23/08/2017 (GMT+7)

Ngày 23/8/2017, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Duy Hữu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự với đề tài “Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam”.

Việc NCS lựa chọn đề tài “Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự Việt Nam” để nghiên cứu ở cấp độ luận án tiến sĩ luật có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn như sau: Thứ nhất, ý nghĩa về mặt chính trị, pháp lý, thực tiễn và xã hội; Thứ hai, sự cần thiết phải làm sâu sắc hơn về lý luận trong khoa học luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác; Thứ ba, sự cần thiết tiếp tục hoàn thiện quy định BLHS Việt Nam năm 2015 về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác; Thứ tư, sự cần thiết phải có những giải pháp nâng cao hiệu quả để bảo đảm áp thi hành trong thực tiễn đối với quy định của BLHS Việt Nam về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác; Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Luận án kết cấu gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án.

Chương 2: Những vấn đề chung về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác trong luật hình sự.

Chương 3: Quy định của bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và thực tiễn áp dụng.

Chương 4: Yêu cầu và những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác trong bộ luật hình sự năm 2015 và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.

Hội đồng nhận thấy, tuy còn có một số hạn chế nhưng nhìn chung luận án của NCS. Nguyễn Duy Hữu đã nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam. Từ đó, Hội đồng thống nhất đề nghị cho NCS. Nguyễn Duy Hữu bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia sau khi NCS chỉnh sửa luận án theo nhận xét và góp ý của Hội đồng tại buổi bảo vệ cấp cơ sở.

Thêm một số hình ảnh:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081