GS. Karen E. Bravo, Khoa Luật, Đại học Robert H. McKinney, Hoa Kỳ thuyết trình với chủ đề “Luật sư thế kỷ 21 cần chuẩn bị hành nghề trong bối cảnh hội nhập quốc tế như thế nào?”
Cập nhật lúc 16:07, 10/01/2018 (GMT+7)

Ngày 09/01/2018 Khoa Luật tổ chức buổi thuyết trình của GS. Karen E. Bravo, Khoa Luật, Đại học Robert H. McKinney, Hoa Kỳ với chủ đề “Luật sư thế kỷ 21 cần chuẩn bị hành nghề trong bối cảnh hội nhập quốc tế như thế nào?”

Tham dự buổi nói chuyện có GS. Karen E. Bravo, Phó Chủ nhiệm Khoa nghiên cứu Sau đại học và Công tác Quốc tế, Trường Luật, Đại học Robert McKinney và Bà Miki Pike Hamstra - Giám đốc Chương trình Cao học, Trường Luật, Đại học Robert McKinney và các giảng viên và sinh viên của Khoa Luật.

 

 

GS Karen E. Bravo mở đầu phần thuyết trình của mình với những câu hỏi: Các bạn hình dung luật sư của thế kỷ 21 cần có những hành trang gì? Cơ hội và thách thức với các giảng viên, sinh viên và các trường đại học?

 

Để lý giải cho những câu hỏi đó, GS. Karen E. Bravo đề cập đến vấn đề toàn cầu hóa, trước hết là về sự phát triển của luật quốc tế trong giai đoạn toàn cầu hóa, đó là sự phát triển theo chiều dọc với việc nội luật hóa các quy định của luật quốc tế vào hệ thống pháp luật của các quốc gia, hay sự phát triển theo chiều ngang với sự phát triển của các quy định mới trong pháp luật quốc tế xuất hiện như các quy định trong lĩnh vực hôn nhân gia đình... Vấn đề toàn cầu hóa còn được đề cập với sự tham gia của các chủ thể của luật quốc tế, đó không chỉ là các quốc gia mà mở rộng nhiều hơn với sự tham gia của các chủ thể khác như các cá nhân, tổ chức phi chính phủ và vai trò quan trọng của các chủ thể này trong việc góp phần định hình các quy phạm pháp luật quốc tế mới.

 
 

GS. Karen E. Bravo đề cập đến khái niệm toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó với nghề luật sư, những vấn đề đặt ra với nghề luật sư như việc hội nhập quốc tế thông qua các định chế quốc tế, hoặc đơn phương, hoặc đa phương giữa các quốc gia với các cấp độ khác nhau dẫn đến thay đổi trong các quan hệ quốc tế (chính thức và phi chính thức). Sự giao lưu quốc tế truyền thống bị xóa nhòa bởi sự phát triển nhanh chóng của các kênh thông tin, mạng xã hội làm cho tốc độ quốc tế hóa diễn ra nhanh, nó cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà nước và các tổ chức, cá nhân. Những vấn đề đó cũng ảnh hưởng và tác động đến vai trò của luật sư, nó đòi hỏi luật sư không chỉ biết luật kinh tế, luật môi trường.. mà còn phải có được những hiểu biết về đa dạng, toàn diện hơn về các quy định pháp luật trong nước và quốc tế …Những vấn đề đặt ra với nghề luật sư là không chỉ tham gia các phiên tòa, không chỉ là tranh tụng, vai trò của luật sư thế hệ mới sống trong môi trường toàn cầu hóa đã có thay đổi, cần phải có tư duy nhiều chiều với các đối tượng khách hàng khác nhau, lĩnh vực khác nhau, cấp độ khác nhau, phải làm chủ được công nghệ, phải nhận diện và phân tích các vấn đề pháp lý, để có tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

 
 
 
  

Đối với các cơ sở đào tạo luật, phải thích ứng như thế nào để đào tạo ra những luật sư đáp ứng yêu cầu mới? GS. Karen E. Bravo cho rằng, các cơ sở đào tạo luật phải đưa luật quốc tế và luật so sánh vào chương trình giảng dạy, phải có sự giao lưu, trao đổi sinh viên, trao đổi chương trình, tăng cường trao đổi giảng viên quốc tế, xử lý vấn đề đa văn hóa trong giao lưu học thuật... Phải trang bị kỹ năng tư duy về vấn đề pháp lý, kỹ năng lập pháp, tư vấn chính sách, kỹ năng đàm phán, đồng thời phải tăng cường sự hiểu biết về chính trị, am hiểu về công nghệ cho sinh viên, có như vậy, mới đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trước đòi hỏi của toàn cầu hóa.

 
 

Tiếp theo phần thuyết trình là phần trao đổi của GS. Karen E. Bravo với các giảng viên và sinh viên của Khoa, đã có những trao đổi thú vị liên quan trí tuệ nhân tạo và sự ảnh hưởng của nó tới vai trò của luật sư hay vấn đề bảo vệ người yếu thế …  

Cũng tại buổi làm việc, GS. Karen E. Bravo và Bà Miki Pike Hamstra đã trao đổi cơ hội học tập và học bổng học tập tại Mỹ, sự chuẩn bị đối với các sinh viên và trực tiếp phỏng vấn những sinh viên có nguyện vọng đăng ký cấp học bổng của trường. Đây là cơ hội tốt để sinh viên có thể có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế.

 
 

Trước đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa đã có buổi tiếp GS. Karen E. Bravo và Bà Miki Pike Hamstra. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh nhấn mạnh, tọa đàm lần này là cơ hội tốt để các giảng viên và sinh viên được tiếp xúc, tìm hiểu, tăng cường kiến thức và sự hiểu biết pháp luật quốc tế. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh cũng cám ơn GS. Karen E. Bravo và Bà Miki Pike Hamstra đã tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa có được cơ hội tham gia phỏng vấn cấp học bổng của trường và mong muốn mở rộng, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai trường trong tương lai.

Minh Tùng
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081